Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Mankell, Henning, 1948-2015

Citácia: LC online
Citácia: Mankell, Henning: Vrah bez tváře
Citácia: Nakladatelský plán Host 2013
Citácia: KBS, cit. 5. 10. 2015
Citácia: www (Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 5. 10. 2015