Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Brown, Sandra, 1948-

Väzby: Brown, Sandra Lynn, 1948-
Väzby: Braun, Sandra, 1948-
Väzby: Jordan, Laura, 1948-
Väzby: Ryan, Rachel, 1948-
Väzby: St. Claire, Erin, 1948-
Citácia: LC (Names), cit. 14. 10. 2011
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 14. 10. 2011
Citácia: NKC
Citácia: Odkud vane kouř