Skip to main content

Autorität Detail

Bauer, Jan, 1943-1996
Citation: NML
Citation: Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na počátku 3. tisíciletí (125 let Zemské porodnice v Praze), s. 86

Show works by given autority
Show works about given autority