Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Šašek, Václav, 1937-2019

Citace: www(Mikrobiologický ústav)
Citace: Osobní sdělení
Citace: Šašek, Václav: Historie antibiotika mucidinu a interference strobilurinů. Bulletin Československé společnosti mikrobiologické, 2017, roč. 58, č. 2, s. 54-62.
Citace: Gabriel, Jiří - Jablonský, Ivan: In Memory of RNDr Václav Šašek, CSc (1937-2019). International Journal of Medicinal Mushrooms, 2019, roč. 21, č. 6, s. 627-628.