Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Švandrlík, Miloslav, 1932-2009

Väzby: Švandrlík, Miroslav, 1932-2009
Väzby: Kefalín, Rudolf, 1932-2009
Citácia: LC (Names)
Citácia: PNP-LA
Citácia: Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Citácia: Švandrlík, Miroslav: 99 národních specialit sovětské kuchyně
Citácia: www(Slovník české literatury - heslo M. Š. + heslo Konfrontace), cit. 9. 7. 2014
Citácia: Kefalín, Rudolf: Černí baróni, 1. čes. vyd., Zürich :Konfrontation, 1975