Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Piorecká, Kateřina, 1976-

Relations: Pseudonym: Pink, Melissa (fiktivní postava), 1989-
Relations: Pseudonym: Mel
Relations: Piorecká Bláhová, Kateřina, 1976-
Relations: Bláhová, Kateřina, 1976-
Citation: Bláhová, Kateřina: Kraje. Literární odkaz Josefa Šusty
Citation: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století
Citation: Její: české dějepisectví v dialogu s Evropou
Citation: O českou literaturu naukovou : diskuse o úloze a organizaci českých humanitních věd v letech 1885-1900 / Kateřina Piorecká
Citation: Piorecká, Kateřina: Nepotřebuju podpatky. In: Tvar. Roč. 28, 2017, č. 15, 21. 9., s. 4-5
Citation: osobní sdělení, cit. 20. 6. 2016