Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Piorecká, Kateřina, 1976-

Väzby: Pseudonym: Pink, Melissa (fiktivní postava), 1989-
Väzby: Pseudonym: Mel
Väzby: Piorecká Bláhová, Kateřina, 1976-
Väzby: Bláhová, Kateřina, 1976-
Citácia: Bláhová, Kateřina: Kraje. Literární odkaz Josefa Šusty
Citácia: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století
Citácia: Její: české dějepisectví v dialogu s Evropou
Citácia: O českou literaturu naukovou : diskuse o úloze a organizaci českých humanitních věd v letech 1885-1900 / Kateřina Piorecká
Citácia: Piorecká, Kateřina: Nepotřebuju podpatky. In: Tvar. Roč. 28, 2017, č. 15, 21. 9., s. 4-5
Citácia: osobní sdělení, cit. 20. 6. 2016