Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Piorecká, Kateřina, 1976-

Vazby: Pseudonym: Pink, Melissa (fiktivní postava), 1989-
Vazby: Pseudonym: Mel
Vazby: Piorecká Bláhová, Kateřina, 1976-
Vazby: Bláhová, Kateřina, 1976-
Citace: Bláhová, Kateřina: Kraje. Literární odkaz Josefa Šusty
Citace: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století
Citace: Její: české dějepisectví v dialogu s Evropou
Citace: O českou literaturu naukovou : diskuse o úloze a organizaci českých humanitních věd v letech 1885-1900 / Kateřina Piorecká
Citace: Piorecká, Kateřina: Nepotřebuju podpatky. In: Tvar. Roč. 28, 2017, č. 15, 21. 9., s. 4-5
Citace: osobní sdělení, cit. 20. 6. 2016