Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Komenský, Jan Amos, 1592-1670

Väzby: Comenio, I.A., 1592-1670
Väzby: Comenius, Johann Amos, 1592-1670
Väzby: Comenius, John Amos, 1592-1670
Väzby: Komeniusu, J. A., 1592-1670
Väzby: Komenius, Amos, 1592-1670
Väzby: Komenski, Jan Amos, 1592-1670
Väzby: Komenskij, Jan Amos, 1592-1670
Väzby: Komenskis, Jonas Amosas, 1592-1670
Väzby: Komeński, Jan Amos, 1592-1670
Väzby: Comenius, Johannes Amos, 1592-1670
Väzby: Komnianský, Jan Amos, 1592-1670
Väzby: Komenius, Jan Amos, 1592-1670
Väzby: Komenyus, Jan Amos, 1592-1670
Väzby: Comenius, Jan Amos, 1592-1670
Väzby: Komenios, Jan Amos, 1592-1670
Väzby: Komeniusz, Jan Amos, 1592-1670
Väzby: Učitel národů, 1592-1670
Citácia: PNP-LA
Citácia: NKC
Citácia: Jeho: Janua linguae latinae reserata aurea, Leutschoviae, 1643
Citácia: Pumprla, Václav: Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století, 2010
Citácia: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 14. 8. 2017
Citácia: Lexikon české literatury