Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Rudolf, Stanislav, 1932-

Citace: PNP-LA
Citace: www(Slovník české literatury po roce 1945), cit. 8. 6. 2012
Citace: Rudolf, Stanislav - Hrdličková, Hana - Beránková, Eva: Český jazyk pro 6. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií: učebnice pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura. II. díl, Komunikační a slohová výchova. Vyd. 2. Všeň: Alter, 2012