Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Záruba, František, 1977-

Citace: I. salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů, Litoměřice, Občanské sdružení Salva Quarda
Citace: Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby =Die heilige Agnes von Böhmen und die großen Frauengestalten ihrer Zeit /Miroslav Šmied, František Záruba (ed.)
Citace: www(Katolická teologická fakulta UK, Ústav dějin křesťanského umění), cit. 4. 11. 2013
Citace: www(osobní stránka), cit. 4. 11. 2013