Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Gray, Wood, 1905-1977

Citácia: Gray, W., Hofstadter, R., Olson, K. W.: Nástin amerických dějin
Citácia: LC (Names)
Citácia: www(The George Washington University and Foggy Bottom Historical Encyclopedia)