Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Janíková, Andrea

Vazby: Janíková-Obořilová, Andrea
Vazby: Obořilová, Andrea
Citace: Obořilová: Praktické aspekty a reálný klinický význam sledování t(14;18) v periferní krvi pacientů s folikulárním lymfomem. Čas. Lék. čes., roč. 146, č. 4 (2007), s. 374-381.
Citace: www(Fakultní nemocnice Brno - doc. MUDr. Andrea Janíková (Obořilová), cit. 6. 4. 2011)
Citace: Janíková, A. - Doubek, M.: Hematologické kazuistiky nejen pro hematology, aneb, Jak nepřehlédnout leukemii v každodenní praxi