Skip to main content

Authority detail

Aschermannová, Alexandra
Citation: Aschermannová, A.: Analýza proteomu se zaměřením na prognostické faktory karcinomu prsu

Show works by given autority
Show works about given autority