Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Aschermannová, Alexandra

Citation: Aschermannová, A.: Analýza proteomu se zaměřením na prognostické faktory karcinomu prsu