Skip to main content

[Authority_detail]

Záhlaví: Aschermannová, Alexandra

Citace: Aschermannová, A.: Analýza proteomu se zaměřením na prognostické faktory karcinomu prsu