Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Netuka, David

Citation: Vazoreaktivita mozku (hodnocená TCD a SPECT) ve vztahu k neuronální reaktivitě velkého mozku (hodnocené SEP a EEG) u nemocných se stenózou ACI / L. Stejskal