Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Netuka, David

Citation: Vazoreaktivita mozku (hodnocená TCD a SPECT) ve vztahu k neuronální reaktivitě velkého mozku (hodnocené SEP a EEG) u nemocných se stenózou ACI / L. Stejskal