Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Adamčíková, Zdeňka

Citace: Adamčíková, Zdeňka: Sebevzdělávací materiály pro rodiče s mentálním postižením jako jedna z možností speciálněpedagogické intervence. Speciální pedagogika, 2014, roč. 24, č. 3, s. 243-247, 255.
Citace: www(Repozitář závěrečných prací - Univerzita Karlova), cit. 19. 8. 2019