Skip to main content

Authority detail

Lattimer, John K. (John Kingsley), 1914-2007
Citation: Jeho: Hitlerova smrtelná choroba a další tajemství nacistických vůdců
Citation: LC (Names), cit. 26. 10. 2011
Citation: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 26. 10. 2011
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lattimer

Show works by given autority
Show works about given autority