Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Utley, Robert M., 1929-

Väzby: Utley, Robert Marshall, 1929-
Citácia: Utley, R.M.: Kopí a štít
Citácia: LC (Names), cit. 26. 2. 2013
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 26. 2. 2013