Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Kaplan, Karel, 1928-

Citation: PNP-LA
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 19. 2. 2021
Citation: Sto českých vědců v exilu (editoři: Soňa Štrbáňová, Antonín Kostlán), 2011
Citation: Kaplan, Karel: Politický proces s Miladou Horákovou a spol.: komentované dokumenty, 2019
Citation: Československý biografický slovník (zprac. kol. autorů Encyklopedického ústavu ČSAV), 1992