Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Kaplan, Karel, 1928-

Citácia: PNP-LA
Citácia: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 19. 2. 2021
Citácia: Sto českých vědců v exilu (editoři: Soňa Štrbáňová, Antonín Kostlán), 2011
Citácia: Kaplan, Karel: Politický proces s Miladou Horákovou a spol.: komentované dokumenty, 2019
Citácia: Československý biografický slovník (zprac. kol. autorů Encyklopedického ústavu ČSAV), 1992