Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Chlupáč, Ivo, 1931-2002

Citácia: Jančaříková, I.: Odešel prof. RNDR. Ivo Chlupáč, CSc. Český kras, 2002, svr. 28
Citácia: PNP-LA
Citácia: Československý biografický slovník