Skip to main content

Authority detail

Balharová, Kamila
Citation: KKL
Citation: Kamila Balharová: Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení (Ikaros, Roč. 13, č. 3 (2009))
Citation: www(osobní stránka)

Show works by given autority
Show works about given autority