Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Balharová, Kamila

Citation: KKL
Citation: Kamila Balharová: Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení (Ikaros, Roč. 13, č. 3 (2009))
Citation: www(osobní stránka)