Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Balharová, Kamila

Citácia: KKL
Citácia: Kamila Balharová: Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení (Ikaros, Roč. 13, č. 3 (2009))
Citácia: www(osobní stránka)