Skip to main content

Authority detail

Dvořák, Václav, 1976 únor 24.-
Citation: Jeho: Numerické řešení supersonického proudění ve vstupní části směšovací komory 2D ejektoru
Citation: www(Technická univerzita v Liberci))

Show works by given autority
Show works about given autority