Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Dvořák, Václav, 1976 únor 24.-

Citace: Jeho: Numerické řešení supersonického proudění ve vstupní části směšovací komory 2D ejektoru
Citace: www(Technická univerzita v Liberci))