Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Dvořák, Václav, 1976 únor 24.-

Citation: Jeho: Numerické řešení supersonického proudění ve vstupní části směšovací komory 2D ejektoru
Citation: www(Technická univerzita v Liberci))