Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 1586 1462
EE E-knihy 134 0 10.08.2020
ZK Zvukové knihy 0 0
KN Knihy 1452 1462 03.08.2020
PE Periodiká 0 0
SH Stolné hry 0 0

Najhľadanejší