Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 4291 4750
EE E-knihy 134 0 10.08.2020
ZK Zvukové knihy 821 847 14.07.2020
KN Knihy 3245 3800 21.07.2020
PE Periodiká 17 0 03.03.2015
AV Audiovizuálne médiá 0 0
EZ Elektronické zdroje 74 103 19.02.2014
SH Stolné hry 0 0