Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 4489 4575
PP Pracovné pomôcky 0 0
EE E-knihy 0 0
ZK Zvukové knihy 0 0
KN Knihy 4489 4575 04.11.2021
MP [MP] 0 0
PE Periodiká 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
SH Stolné hry 0 0
PM Pracovné materiály 0 0