Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 8399 8631
EE E-knihy 134 0 14.08.2020
ZK Zvukové knihy 7 7 25.10.2017
KN Knihy 8236 8316 13.08.2020
PE Periodiká 9 295 12.08.2020
AV Audiovizuálne médiá 0 0
SH Stolné hry 11 11 25.10.2017
PM Pracovné materiály 0 0
HU Hudobniny 2 2 31.05.2016