Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 8288 8234
EE E-knihy 134 0 10.08.2020
ZK Zvukové knihy 1 1 10.12.2019
KN Knihy 8151 8206 22.07.2020
PE Periodiká 2 27 23.07.2020
SH Stolné hry 0 0