Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-8 z celkem 8.
Nakladatelské údaje: Praha : Orbis, 1976
Klíčová slova: literatura, Čechy (Česko), učebnice, dějiny, průvodce, osobnosti, Československo, česká, vznik, do r. 1948, období, charakteristiky, spisovatelé, dílo, Morava (Česko), Slovensko, encyklopedie, 14. -20. století, staročeská literatura, Alexandreis, Dalimilova kronika, počátky, středověk, 19. -20. století, 20. -40. léta, lidová slovesnost, staroslověnština, latina, novověk, 20. století, vývoj, směry, rozbory, životopisy, přehledy, lidová, slovesnost, prózy, poezie, drama, průvodce, literární, písemnictví, staroslověnské písemnictví, Májovci, lumírovci, obrození, moderna, kroniky, socialismus, básníci, dramatici, husitství, 1. světová válka, 1914-1918, 20.stol., 1.pol., národní, slovníky, věda, čeští, satira, dějiny literatury, humanismus, národní obrození, kultura, společnost, památky, vzdělanost, latinské, 14. století, feudalismus, satira, Hus, Jan, 1371-1415, měšťanstvo, protireformace, Komenský, Jan Amos, 1592-1670, noviny, divadla, Jungmann, Josef, 1773-1847, Palacký, František, 1798-1876, Šafařík, Pavel Josef, 1795-1861, rukopisy, Kollár, Ján, Čelakovský, František Ladislav, 1799-1852, romantismus, Mácha, Karel Hynek, 1810-1836, Erben, Karel Jaromír, 1811-1870, Tyl, Josef Kajetán, 1808-1856, Němcová, Božena, 1820-1862, Havlíček, Karel, Neruda, Jan, 1834-1891, Hálek, Vítězslav, 1835-1874, Světlá, Karolína, 1830-1899, Stašek, Antal (1843-1931), Arbes, Jakub, 1840-1914, ruchovci, Čech, Svatopluk, 1846-1908, Vrchlický, Jaroslav, Zeyer, Julius, 1841-1901, Sládek, Josef Václav, 1845-1912, Jirásek, Alois, 1851-1930, Winter, Zikmund, Rais, Karel Václav, 1859-1926, Holeček, Josef, Česká moderna, kritika, Machar, Josef Svatopluk, Bezruč, Petr, 1867-1958, Hašek, Jaroslav, 1883-1923, proletářská, Čapek, Karel, 1890-1938, Nezval, Vítězslav, 1900-1958, Halas, František, 1901-1949, realismus, Čapek Chod, Karel Matěj, 1860-1927, Herben, Jan, Hynek z Poděbrad, Mrštík, Alois, Sova, Antonín, 1864-1928, Svobodová, Růžena, 1868-1920, literatura česká
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Vyšehrad, 1980
Klíčová slova: poezie, česká, próza, Praha, Kosmova kronika, Kronika zbraslavská, Dalimilova kronika, Staré letopisy české, Porok koruny české, Vavřinec z Březové, Hasištejnský z Lobkovic, Bohusl, Haiti, Handsch, Jiří, Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj, asi 1543-1614, Rakovník (Česko : oblast), Martinides, Bartoloměj, Dačický z Heslova, Mikuláš, 1555-1620, Campanus Vodňanský, Jan, 1572-1622, Troilus, Mikuláš, 1571-1631, Skála ze Zhoře, Pavel, 1583-asi 1640, Beckovský, Jan František, Pelcl, František Martin, 1734-1801, Jeník z Bratřic, Jan, Hněvkovský, Šebestián, Chmelenský, Josef Krasoslav, 1800-1839, Mácha, Karel Hynek, Kollár, Ján, Tyl, Josef Kajetán, 1808-1856, Sabina, Karel, 1813-1877, Rubeš, František Jaromír, 1814-1853, Havlíček Borovský, Karel, Neruda, Jan, 1834-1891, Hálek, Vítězslav, 1835-1874, Pichl, Josef Bojislav, Světlá, Karolína, 1830-1899, Arbes, Jakub, 1840-1914, Sládek, Josef Václav, 1845-1912, Herrmann, Ignát, Čech, Svatopluk, 1846-1908, Vrchlický, Jaroslav, Zeyer, Julius, 1841-1901, Kaminský, Bohdan, 1859-1929, Klášterský, Antonín, 1866-1938, Rais, Karel Václav, 1859-1926, Machar, Josef Svatopluk, Hlaváček, Karel, Sova, Antonín, 1864-1928, Dyk, Viktor, Mrštík, Vilém, Opolský, Jan, Čapek Chod, Karel Matěj, 1860-1927, Karásek ze Lvovic, Jiří, 1871-1951, Svoboda, F. X., 1860-1943, Theer, Otakar, 1880-1917, Šelepa, Karel, 1885-1969, Baar, Jindřich Šimon, 1869-1925, Hašek, Jaroslav, Gellner, František, 1881-1914, Bezruč, Petr, Šrámek, Fráňa, Toman, Karel, 1877-1946, Hora, Josef, Olbracht, Ivan, Hořejší, Jindřich, Bass, Eduard, Macek, Antonín, Čapek, Karel, 1890-1938, Píša, Antonín Matěj, Včelička, Géza, Rybák, Josef, 1904-1992, Nový, Karel, Werich, Jan, Biebl, Konstantin, Seifert, Jaroslav, 1901-1986, Nezval, Vítězslav, 1900-1958, Halas, František, 1901-1949, Fischer, Otokar, Mathesius, Bohumil, Kriebel, Zdeněk, Nechvátal, František, 1905-1983, Branislav, František, Vančura, Vladislav, Hrubín, František, Orten, Jiří, Weiss, Jan, Zima, Václav, Renč, Václav, 1911-1973, Havlíček, Jaroslav, Fučík, Julius - novinář, Jirko, Miloš, Konrád, Karel, Otčenášek, Jan, Březovský, Bohuslav, Řezáč, Václav, Kubka, František, Neumann, Stanislav Kostka, 1875-1947
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Vyšehrad, 1980
Klíčová slova: poezie, česká, próza, Praha, Kosmova kronika, Kronika zbraslavská, Dalimilova kronika, Staré letopisy české, Porok koruny české, Vavřinec z Březové, Hasištejnský z Lobkovic, Bohuslav Felix, Haiti, Handsch, Jiří, Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj, asi 1543-1614, Rakovník (Česko : oblast), Martinides, Bartoloměj, Dačický z Heslova, Mikuláš, 1555-1620, Campanus Vodňanský, Jan, 1572-1622, Troilus, Mikuláš, 1571-1631, Skála ze Zhoře, Pavel, 1583-asi 1640, Beckovský, Jan František, Pelcl, František Martin, 1734-1801, Jeník z Bratřic, Jan, Hněvkovský, Šebestián, Chmelenský, Josef Krasoslav, 1800-1839, Mácha, Karel Hynek, Kollár, Ján, Tyl, Josef Kajetán, 1808-1856, Sabina, Karel, 1813-1877, Rubeš, František Jaromír, 1814-1853, Havlíček Borovský, Karel, Neruda, Jan, 1834-1891, Hálek, Vítězslav, 1835-1874, Pichl, Josef Bojislav, Světlá, Karolína, 1830-1899, Arbes, Jakub, 1840-1914, Sládek, Josef Václav, 1845-1912, Herrmann, Ignát, Čech, Svatopluk, 1846-1908, Vrchlický, Jaroslav, Zeyer, Julius, 1841-1901, Kaminský, Bohdan, 1859-1929, Klášterský, Antonín, 1866-1938, Rais, Karel Václav, 1859-1926, Machar, Josef Svatopluk, Hlaváček, Karel, Sova, Antonín, 1864-1928, Dyk, Viktor, Mrštík, Vilém, Opolský, Jan, Čapek Chod, Karel Matěj, 1860-1927, Karásek ze Lvovic, Jiří, 1871-1951, Svoboda, F. X., 1860-1943, Theer, Otakar, 1880-1917, Šelepa, Karel, 1885-1969, Baar, Jindřich Šimon, 1869-1925, Hašek, Jaroslav, Gellner, František, 1881-1914, Bezruč, Petr, Šrámek, Fráňa, Toman, Karel, 1877-1946, Hora, Josef, Olbracht, Ivan, Hořejší, Jindřich, Bass, Eduard, Macek, Antonín, Čapek, Karel, 1890-1938, Píša, Antonín Matěj, Včelička, Géza, Rybák, Josef, 1904-1992, Nový, Karel, Werich, Jan, Biebl, Konstantin, Seifert, Jaroslav, 1901-1986, Nezval, Vítězslav, 1900-1958, Halas, František, 1901-1949, Fischer, Otokar, Mathesius, Bohumil, Kriebel, Zdeněk, Nechvátal, František, 1905-1983, Branislav, František, Vančura, Vladislav, Hrubín, František, Orten, Jiří, Weiss, Jan, Zima, Václav, Renč, Václav, 1911-1973, Havlíček, Jaroslav, Fučík, Julius - novinář, Jirko, Miloš, Konrád, Karel, Otčenášek, Jan, Březovský, Bohuslav, Řezáč, Václav, Kubka, František, Neumann, Stanislav Kostka, 1875-1947
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Fortuna, 1997
Klíčová slova: literatura, dějiny, česká, světová, symbolismus, impresionismus, expresionismus, dekadence, naturalismus, Schopenhauer, Arthur, 1788-1860, Nietzsche, Friedrich, 1844 - 1900, Poe, Edgar Allan (1809-1849), Baudelaire, Charles (1821-1867), Verlaine, Paul, Rimbaud, Arthur, 1854-1891, malířství, Čechov, Anton Pavlovič, 1860-1904, Wilde, Oscar, Česká moderna, secese, kritická generace, Šalda, F. X. (František Xaver), 1867-1937, Machar, Josef Svatopluk (1864-1942), Sova, Antonín, 1864-1928, Březina, Otokar (1868-1929), Dyk, Viktor (1877-1931), Toman, Karel, 1877-1946, Šrámek, Fráňa (1877-1952), Bezruč, Petr (1867-1958), Hašek, Jaroslav (1883-1923), Mrštík, Vilém (1863-1912), Čapek Chod, Karel Matěj, 1860-1927, Tilschová, Anna Maria, 1873-1957, Benešová, Božena (1873-1936), Hilbert, Jaroslav (1871-1936), 1.pol.20.stol., pragmatismus, France, Anatole, Rolland, Romain, 1866-1944, Gide, André, 1869-1951, Aragon, Louis, 1897-1982, realismus, Mann, Thomas (1875-1955), Zweig, Arnold (1887-1968), Kraus, Karl (1874-1936), Feuchtwanger, Lion (1884-1958), Remarque, Erich Maria, 1898-1970, Werfel, Franz (1890-1945), Šolochov, Michail Aleksandrovič, 1905-1984 (Šolochov, Michail Alexandrovič,), Bunin, Ivan Alexejevič, Bulgakov, Michail Afanasjevič (1891-1940), Galsworthy, John, 1867-1933, Shaw, George Bernard, 1856-1950, Conrad, Joseph, 1857-1924, Dreiser, Theodore (1871-1945), francouzská, německá, ruská, angloamerická, Hemingway, Ernest (1899-1961), Faulkner, William (1897-1962), futurismus, kubismus, dadaismus, surrealismus, Kafka, Franz, 1883-1924, Jeffers, Robinson (1887-1962), Breton, André (1896-1966), Apollinaire, Guillaume, 1880-1918, nakladatelství, novinářství, 1. světová válka, 1914-1918, Medek, Rudolf (1890-1940), Kopta, Josef (1894-1962), Langer, František, 1888-1965, proletářská, poezie, Devětsil, Neumann, Stanislav Kostka, 1875-1947, Wolker, Jiří (1900-1924), Hořejší, Jindřich (1886-1941), Hora, Josef (1891-1945), poetismus, Nezval, Vítězslav, 1900-1958, Seifert, Jaroslav, 1901-1986, Biebl, Konstantin (1898-1951), Vančura, Vladislav (1891-1942), Konrád, Karel (1899-1971), Olbracht, Ivan (1882-1952), Majerová, Marie (1882-1967), Pujmanová, Marie (1893-1958), Glazarová, Jarmila, 1901-1977, Poláček, Karel (1892-1944), Žák, Jaroslav (1906-1960), Bass, Eduard (1888-1946), Čapek, Josef, 1887-1945, Čapek, Karel, 1890-1938, próza, psychologická, Havlíček, Jaroslav (1896-1943), Weiner, Richard (1884-1937), Vachek, Emil (1889-1964), Weiss, Jan (1892-1972), Hostovský, Egon (1908-1973), Klíma, Ladislav, 1878-1928, venkovská, ruralismus (literatura), Martínek, Vojtěch (1887-1960), Knap, Josef (1900-1973), Prokůpek, Václav (1902-1974), Sedlák, Jan Vojtěch, 1889-1941, katolická, Deml, Jakub (1878-1961), Durych, Jaroslav (1886-1962), Čep, Jan, 1902-1974, Schulz, Karel, 1899-1943, Křelina, František, Reynek, Bohuslav, 1892-1971, Zahradníček, Jan, 1905-1960, Halas, František, 1901-1949, Holan, Vladimír (1905-1980), Hrubín, František (1910-1971), Závada, Vilém, 1905-1982, Orten, Jiří (1919-1941), Skupina 42 (umělecká skupina), Kolář, Jiří (1914-2002), John, Jaromír (1882-1952), Kratochvíl, Miloš Václav (1904-1988), Kožík, František (1909-1997), Řezáč, Václav (1901-1956), dramatická, tvorba, divadla, Osvobozené divadlo, kritika, Burian, Emil František (1904-1959), Nejedlý, Zdeněk, 1878-1962, Götz, František, 1894-1974, Peroutka, Ferdinand, 1895-1978, Václavek, Bedřich (1897-1943), Teige, Karel, 1900-1951, slovenská
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Horizont, 1995
Klíčová slova: životopisy, osobnosti, české, rodiny, potomci, Pelcl, František Karel, Pelcl, František Martin, 1734-1801, Jungmann, Josef, Hněvkovský, Jan, Hněvkovský, Šebestián, Klicpera, Václav Kliment (1792-1859), Klicperová, Marie, Klicpera, Ivan, 1845-1881, Štěpánek, Jan Nepomuk, Štěpánková, Emilie, Frič, Josef František, Frič, Josef Václav, Frič, Antonín, Frič, Jan, Šafařík, Pavel Josef, 1795-1861, Šafařík, Vojtěch, Šafaříková, Božena, Šafařík, Jaroslav, 1833-1862, Palacký, František, 1798-1876, Palacký, Jan Kašpar, Purkyně, Jan Evangelista, Purkyně, Emanuel, Purkyně, Karel, Čelakovský, František Ladislav, 1799-1852, Čelakovský, Ladislav, 1834-1902, Čelakovská, Ludmila, Čelakovský, Jaromír, 1846-1914, Kollár, Ján, Němcová, Božena, 1820-1862, Němec, Karel, Němcová, Theodora, 1841-1920, Němec, Jaroslav, Macháček, Simeon Karel, Macháčková, Emilie, Hanuš, Ignác Jan, Hanušová, Dora, Tyl, Josef Kajetán, 1808-1856, Forchheim, Josef Otakar, Tylová, Eliška, Erben, Karel Jaromír, 1811-1870, Erbenová, Blažena, Kolár, Josef Jiří, Kolárová, Augusta, Škroup, František, 1801-1862, Škroupová, Božena (dcera Františka Škroupa), Havlíček Borovský, Karel, Havlíčková, Zdeňka, Chocholoušek, Prokop, 1819-1864, Chocholoušek, Otakar, Smetana, Bedřich, 1824-1884, Smetanová, Žofie, Smetanová, Zdeňka, Rieger, František Ladislav, baron, 1818-1903, Riegrová-Palacká, Marie, 1833-1891, Brauner, František, Braunerová, Zdenka, Nebeský, Václav Bolemír, 1818-1882, Nebeský, Pavel, 1861-1913, Arbes, Jakub, 1840-1914, Gebauer, Jan, 1838-1907, Gebauerová, Marie, 1869-1928, Vlček, Václav - spisovatel, Vlčková, Ludmila, Hálek, Vítězslav, 1835-1874, Hálek, Ivan, 1872-1945, Myslbek, Josef Václav, 1848-1922, Myslbek, Karel, Šmilovský, Alois Vojtěch, 1837-1883, Šmilauer, Zdeněk, Šmilauerová, Anna, Fibich, Zdeněk, Winter, Zikmund, Winter, Jaroslav, Sládek, Josef Václav, 1845-1912, Sládková, Helena, Jirásek, Alois, Jirásková, Božena, Jirásek, Jaromír, Herites, František, Heritesová, Marie, Heritesová, Božena, Janáček, Leoš, 1854-1928, Janáčková, Olga, Herrmann, Ignát, Herrmannová, Ludmila, Herrmann, Vladimír, Dvořák, Antonín, Dvořák, Otakar, Kvapil, František, Kvapilová, Božena Adalberta, Rais, Karel Václav, 1859-1926, Raisová, Marie, 1883-1968, Raisová, Doubravka, 1895-1944, Vrchlický, Jaroslav, Vrchlická, Eva st., Slavíček, Antonín, 1870-1910, Čapek Chod, Karel Matěj, 1860-1927, Čapek, Vít, Holeček, Josef - spisovatel
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Další možnosti vyhledávání

Upřesnit hledání

[Loading...]