Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 20.
Nakladatelské údaje: Praha : Baronet, 1997
Klíčová slova: dějiny, středověk, Přemyslovci, Habsburkové (rod), 12. století, 13. století, 14. století, 15. století, 16. století, panovníci, Přemysl Otakar I., Václav I. (svatý), Přemysl Otakar II., Václav II., Záviš z Falkenštejna, asi 1250-1290, Jan Lucemburský, Karel IV. , český král a římský císař, 1316-1378, Jan Hus, husitství, Jan Žižka z Trocnova, Prokop Holý, Jagellonci, Jiří z Poděbrad, Ladislav, Pohrobek, český a uherský král, 1440-1457, gotika, Albrecht I., římsko-německý král, 1255-1308, Albrecht II. Habsburský, římskoněmecký císař, 1397-1439, Alžběta Lucemburská, královna, choť Albrechta II., českého a uherského krále, 1409-1442, Alžběta Durynská, svatá, 1207-1231, Anežka Česká, svatá, 1205-1282, Anna Falcká, královna, choť Karla IV., českého krále a římského císaře, 1329-1353, Anna Jagellonská, královna, choť Ferdinanda I. Habsburského, římskoněmeckého císaře, 1503-1547, Anna Svídnická, královna, choť Karla IV., českého krále a římského císaře, 1339-1362, Arnold Bamberský, Balduin Lucemburský, Beatrice Bourbonská, Bela IV., Benedikt XI., Blanka z Valois, Hasištejnský z Lobkovic, Bohuslav, Boleslav II., Bonifác III., Bonifác VII., Čingischán, asi 1161-1227, Dalibor z Kozojed, Dalimil, zemř. ca 1347, Dante Alighieri, 1265-1321, Eliška Přemyslovna, Eliška Pomořanská, Eliška Rejčka, královna, choť Václava II., českého a polského krále a Rudolfa I. Habsburského, českého krále, 1286-1335, Erasmus Rotterdamský, Desiderius, asi 1466-1536, Fridrich I. Barbarossa, Fridrich I. Sličný, Fridrich II., Fridrich III. Štýrský, Ferdinand I. Habsburský, Magalhaes, Fernao de, Filip Švábský, Jindřich Korutanský, Jindřich z Lipé, Jindřich z Rožmberka, Jiskra z Brandýsa, Jan, Čechy (Česko), Jindřich VII. Lucemburský
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Fortuna Print, 1999
Klíčová slova: Čechy (Česko), Česko, Česko, Morava, dějiny, pravěk, Přemyslovci, Lucemburkové, husitství, Jagellonci, Habsburkové (rod), rekatolizace, absolutismus, národní obrození, současnost, události, data, české země, paleolit, nálezy, archeologické, archeologie, obydlí, lidská, pohřbívání, zemědělství, zemědělci, neolit, kultury, únětická kultura, mohylová kultura, doba bronzová, halštatská kultura, Býčí skála u Adamova u Blanska, Keltové, Etruskové, Bójové, Germáni, stěhování národů, národy, Slované, Sámova říše, Velká Morava, Velkomoravská říše, křesťanství, Konstantin, svatý, 827-869, Metoděj, svatý, Konstantin, svatý, Konstantin a Metoděj, staroslověnské písemnictví, písemnictví, knížata, Spytihněv I., český kníže, asi 875-asi 915, Václav I., český kníže, Boleslav I., kníže český, legendy, vzdělanost, Boleslav II., kníže český, Vojtěch, svatý, obchod, Břetislav I., kníže, Spytihněv II., český kníže, 1031-1061, Vratislav II., Kosmas, Bořivoj II., český kníže, Svatopluk II., bitva u Chlumce, Chlumec nad Cidlinou (Česko), bitvy, Soběslav I., český kníže, asi 1086-1140, Vladislav II. , kníže, kostely, rotundy, Hroznata, Přemysl Otakar I., rodokmeny, Zlatá bula sicilská, Václav I., král, Anežka Česká, svatá, 1205-1282, hrady, gotické, gotika, minnesängři, Řehoř IX., Jihlava, architektura, Uherské Hradiště (Česko), Přemysl Otakar II., Kunhuta, Záviš z Falkenštejna, asi 1250-1290, Václav II., král, Alexandreida, Jindřich Korutanský, Eliška Rejčka, královna, choť Václava II., českého a polského krále a Rudolfa I. Habsburského, českého krále, 1286-1335, Eliška Přemyslovna, šlechta, Jan Lucemburský, Jindřich z Lipé, Slezsko (Česko), stoletá válka, Arnošt, z Pardubic, pražský arcibiskup, 1297-1364, bitva u Kresčaku, Kresčak, Univerzita Karlova, Mistr vyšebrodského oltáře, mor, epidemie, Zlatá bula sicilská, Karel IV. , český král a římský císař, 1316-1378, Jan Očko z Vlašimi, Karlštejn, Mistr Theodorik, Jan ze Středy, Mistr třeboňského oltáře, Zikmund Lucemburský, 1368-1437, Václav IV., král, Betlémská kaple v Praze, Jan z Jenštejna, Jan Zhořelecký, husitská, doba, husité, Hus, Jan, asi 1371-1415, upálení, revoluce, Žižka z Trocnova, Jan, 1360-1424, Jakoubek, ze Stříbra, asi 1371-1429, bitva u Lipan, Lipany, Roháč z Dubé, Jan, -1437, Chelčický, Petr, 1390-1460, Jiří z Poděbrad, Perchta z Rožmberka, 1429-1476, Mikuláš z Pelhřimova, Ladislav, Pohrobek, český a uherský král, 1440-1457, Jednota bratrská
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Další možnosti vyhledávání

Upřesnit hledání

[Loading...]