Skip to main content

Vyhledávání podle autority: [KLS] = Eliška Rejčka, královna, choť Václava II., českého a polského krále a Rudolfa I. Habsburského, českého krále, 1286-1335

Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 66.
Nakladatelské údaje: Praha : Fortuna Print, 1999
Klíčová slova: Čechy (Česko), Česko, Česko, Morava, dějiny, pravěk, Přemyslovci, Lucemburkové, husitství, Jagellonci, Habsburkové (rod), rekatolizace, absolutismus, národní obrození, současnost, události, data, české země, paleolit, nálezy, archeologické, archeologie, obydlí, lidská, pohřbívání, zemědělství, zemědělci, neolit, kultury, únětická kultura, mohylová kultura, doba bronzová, halštatská kultura, Býčí skála u Adamova u Blanska, Keltové, Etruskové, Bójové, Germáni, stěhování národů, národy, Slované, Sámova říše, Velká Morava, Velkomoravská říše, křesťanství, Konstantin, svatý, 827-869, Metoděj, svatý, Konstantin, svatý, Konstantin a Metoděj, staroslověnské, písemnictví, knížata, Spytihněv I., Václav I., český kníže, Boleslav I., kníže český, legendy, vzdělanost, Boleslav II., kníže český, Vojtěch, svatý, obchod, Břetislav I., kníže, Spytihněv II., Vratislav II., Kosmas, Bořivoj II., český kníže, Svatopluk II., bitva u Chlumce, Chlumec nad Cidlinou (Česko), bitvy, Soběslav I., český kníže, asi 1086-1140, Vladislav II. , kníže, kostely, rotundy, Hroznata, Přemysl Otakar I., rodokmeny, Zlatá bula sicilská, Václav I., král, Anežka Česká, svatá, 1205-1282, hrady, gotické, gotika, minnesängři, Řehoř IX., Jihlava, architektura, Uherské Hradiště (Česko), Přemysl Otakar II., Kunhuta, Záviš z Falkenštejna, asi 1250-1290, Václav II., král, Alexandreida, Jindřich Korutanský, Eliška Rejčka, královna, choť Václava II., českého a polského krále a Rudolfa I. Habsburského, českého krále, 1286-1335, Eliška Přemyslovna, šlechta, Jan Lucemburský, Jindřich z Lipé, Slezsko (Česko), stoletá válka, Arnošt, z Pardubic, pražský arcibiskup, 1297-1364, bitva u Kresčaku, Kresčak, Univerzita Karlova, Mistr vyšebrodského oltáře, mor, epidemie, Zlatá bula sicilská, Karel IV. , český král a římský císař, 1316-1378, Jan Očko z Vlašimi, Karlštejn, Mistr Theodorik, Jan ze Středy, Mistr třeboňského oltáře, Zikmund Lucemburský, 1368-1437, Václav IV., král, Betlémská kaple v Praze, Jan z Jenštejna, Jan Zhořelecký, husitská, doba, husité, Hus, Jan, asi 1371-1415, upálení, revoluce, Žižka z Trocnova, Jan, 1360-1424, Jakoubek, ze Stříbra, asi 1371-1429, bitva u Lipan, Lipany, Roháč z Dubé, Jan, -1437, Chelčický, Petr, 1390-1460, Jiří z Poděbrad, Perchta z Rožmberka, 1429-1476, Mikuláš z Pelhřimova, Ladislav Pohrobek, Jednota bratrská
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Havlíčkův Brod : Fragment, 2003
Klíčová slova: české, ženy, osobnosti, svatá Ludmila, Němcová, Božena, 1820-1862, Světlá, Karolína, 1830-1899, Destinnová, Ema, Masaryková-Garrigue, Charlotte, 1850-1923, Horáková, Milada, Jabůrková, Jožka, 1896-1942, Toyen, 1902-1980, Zmatlíková, Helena, 1923-2005, Havlová Olga, Braunerová Zdenka, Chytilová, Věra, 1929-2014, Drottnerová, Marta, Dykyjová, Dagmar, Eliška Přemyslovna, Eliška Rejčka, královna, choť Václava II., českého a polského krále a Rudolfa I. Habsburského, českého krále, 1286-1335, Fantová, Berta, Fierz, Olga, Masaryková, Charlotta Garrigue, Gollová, Nataša, 1912-1988, Hochová, Dagmar, Honzáková, Anna, Illnerová, Helena, 1937-, Jesenská, Milena, Jiřičná, Eva, Junková, Eliška, Kaprálová, Vítězslava, 1915-1940, Krásnohorská, Eliška, Kvapilová, Hana, Kálalová-Di Lotti, Vlasta (1896-1971), Majerová, Marie, Masaryková, Alice, Mayerová, Milča, Medřická, Dana, Mánesová Amálie, Navrátilová, Martina, 1956-, Neumannová, Kamila, 1874-1956, Novotná, Jarmila, 1907-1994, Nováková, Teréza, 1853-1912, Palacká-Riegrová, Marie, Plamínková, Františka, Podolská, Hana, Provazníková, Marie, Rettigová, Magdalena Dobromila, 1785-1845, Scheinpflugová, Olga, 1902-1968, Součková, Milada, Suttner, Bertha von, 1843-1914, Hoppeová-Teinitzerová, Marie, 1879-1960, Tomášková, Marie, 1943-, Týrlová, Hermína, Válová, Jitka, Válová, Květa, Wichterle, Hana, Zátopková, Dana, 1922-2020, Zázvorková, Stella, 1922-2005, Čáslavská, Věra, 1942-2016
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Další možnosti vyhledávání

Upřesnit hledání

[Loading...]