Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 28.
Nakladatelské údaje: Praha : Albatros Media a.s. 1986
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Baronet, 1999
Klíčová slova: dějiny, svět, historie, civilizace, bohové, lidé, prehistorie, Sumerové, Asyřané, Babyloňané, Peršané, Mezopotámie, Egypt, Chetité, Kréta, Pompeje, vznik, člověk, vývoj, lidoopi, předchůdci, objevy, Australopithékové, Darwin, Charles Robert, 1809-1882, pravěk, pračlověk, evoluce, kanibalové, neandrtálci, lovci, Homo sapiens, doba kamenná, neolit, umění, pravěké, sošky, jeskyně, jeskynní, malby, zemědělci, pastevci, památky, kamenné, megality, Stonehenge, kameny, města, sídliště, Sumer, Akkad (zaniklé město), Babylón (zaniklé město), Babylónská říše, Nabukadnezar II., babylónský panovník, -562 př. Kr., Persie, Perská říše, nájezdy, nájezdníci, Mitanni, Říše chetitská, Sýrie, Ugarit (zaniklé město), Fénicie, Féničané, Izrael, život, smrt, hroby, hrobky, pyramidy, Pyramida Cheopsova, faraoni, písmo, literatura, Knóssos, Achájové, Amenhotep IV., egyptský faraón, asi 1364 př. Kr.-1347 př. Kr., Carter, Howard, 1874-1939, Dawson, Charles, Dubois, Eugen, Džoser, Evans, Artur J., Gilgameš, Hardy, Alister, Homér, Ištar, Kleopatra VII., egyptská panovnice, 69-30 př. Kr., Kýros II. Veliký, Leakey, L. S. B. (Louis Seymour Bazett), 1903-1972, Leakey, Mary, 1913-1996, Marduk, Nabonid, Ramesse II., egyptský faraon, činný 13. století př. Kr., Ramesse II., egyptský faraon, činný 13. století př. Kr., Ramesse II., egyptský faraon, činný 13. století př. Kr., Šalomoun (Šalamoun), izraelský král, činný 10. století př. Kr., Tutanchamon, egyptský faraon, činný 1347-1338 př. Kr., Ventris, Michael, Çatalhöyük (Turecko : archeologická lokalita), Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens sapiens, pohřbívání, Chattušaš, Chesowanje, Jericho, Kalchu, kultury, obydlí, pastevectví, pšenice, Thíra (Řecko), Trója, Úrodný půlměsíc, zbraně
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Bratislava : Slovart, 1992
Klíčová slova: historie, dějiny, kulturní, starověk, středověk, náboženství, války, objevy, osobnosti, archeologie, encyklopedie, svět, pro děti, světadíly, lidstvo, revoluce, národy, děti, lidé, civilizace, pravěk, novověk, lid, mládež, doba, kamenná, bronzová, železná, Egypt, kultura, mínójská, Asyřané, Babylónská říše, Persie, Féničané, sedm divů, Řecko, Řím, Římská říše, Byzantská říše, Keltové, barbaři, otrokářství, Vikingové, Normani, Mongolsko, mor, rytíři, heraldika, zbroj, křížové výpravy, hrady, kostely, katedrály, kláštery, buddhismus, judaismus, křesťanství, renesance, reformace, islám, hindština, demokracie, komunismus, OSN, feminismus, socha Svobody, Inkové, Aztékové, Indiáni, objevitelé, piráti, zemědělství, kovbojové, Divoký západ, průmyslová revoluce, doprava, lékařství, francouzská literatura, Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821, americká občanská válka (1861-1865), VŘSR, světové, špióni, špionáže, vietnamská válka, atomová fyzika, Afrika, Austrálie, Čína, Francie, Arabové, Habsburkové (rod), Irsko, Kanada, Indie, Itálie, Japonsko, Asie, Amerika, Německo, Rusko, Nizozemí, Nový Zéland, Osmanská říše, Skotsko, Skandinávie, Velká Británie, Sovětský svaz (SSSR), Španělsko, Portugalsko, Spojené státy americké, židé, Veliký, Alexandr, Caesar, Gaius Iulius, 100 př. Kr.-44 př. Kr., Ježíš Kristus, Karel, franský král a římský císař, asi 742-814, Jana z Arku(1412-1431), Kolumbus, Egypt starověký, Barbaři, hinduismus, Velká franc. revoluce, Spojené státy americké, Karel, franský král a římský císař, asi 742-814, Kolumbus, Kryštof(1436-1506)
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Baronet, 1999
Klíčová slova: dějiny, svět, historie, civilizace, bohové, lidé, prehistorie, Sumerové, Asyřané, Babyloňané, Peršané, Mezopotámie, Egypt, Chetité, Kréta, Pompeje, vznik, člověk, vývoj, lidoopi, předchůdci, objevy, Australopithékové, Darwin, Charles Robert, 1809-1882, pravěk, pračlověk, evoluce, kanibalové, neandrtálci, lovci, Homo sapiens, doba kamenná, neolit, umění, pravěké, sošky, jeskyně, jeskynní, malby, zemědělci, pastevci, památky, kamenné, megality, Stonehenge, kameny, města, sídliště, Sumer, Akkad (zaniklé město), Babylón (zaniklé město), Babylónská říše, Nabukadnezar II., babylónský panovník, -562 př. Kr., Persie, Perská říše, nájezdy, nájezdníci, Mitanni, Říše chetitská, Sýrie, Ugarit (zaniklé město), Fénicie, Féničané, Izrael, život, smrt, hroby, hrobky, pyramidy, Pyramida Cheopsova, faraoni, písmo, literatura, Knóssos, Achájové, Amenhotep IV., egyptský faraón, asi 1364 př. Kr.-1347 př. Kr., Carter, Howard, 1874-1939, Dawson, Charles, Dubois, Eugen, Džoser, Evans, Artur J., Gilgameš, urucký král, činný 28. století př. Kr.-27. století př. Kr., Hardy, Alister, Homér, Ištar, Kleopatra VII., egyptská panovnice, 69-30 př. Kr., Kýros II. Veliký, Leakey, L. S. B. (Louis Seymour Bazett), 1903-1972, Leakey, Mary, 1913-1996, Marduk, Nabonid, Ramesse II., egyptský faraon, činný 13. století př. Kr., Ramesse II., egyptský faraon, činný 13. století př. Kr., Ramesse II., egyptský faraon, činný 13. století př. Kr., Šalomoun (Šalamoun), izraelský král, činný 10. století př. Kr., Tutanchamon, egyptský faraon, činný 1347-1338 př. Kr., Ventris, Michael, Çatalhöyük (Turecko : archeologická lokalita), Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens sapiens, pohřbívání, Chattušaš, Chesowanje, Jericho, Kalchu, kultury, obydlí, pastevectví, pšenice, Thíra (Řecko), Trója, Úrodný půlměsíc, zbraně
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Další možnosti vyhledávání

Upřesnit hledání

[Loading...]