Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 29.
Nakladatelské údaje: Bratislava : Slovart, 1995
Klíčová slova: Československo, dějiny, 1938-1945, 1. republika, 2. svět. válka, protektorát, knihy pro mládež, 2. republika, Slovenský štát (1939-1945), události, 1938, 1945, německá, okupace, osvobození, Čechy (Česko), historie, encyklopedie, obrazové, publikace, Mnichov, Německo. Geheime Staatspolizei, odboj, osobnosti, Heydrich, Reinhard, 1904-1942, Slovenské národní povstání (1944), Den studentstva, Buzuluk, 20. stol., fašismus, atentáty, nacismus, výklady, politika, heydrichiáda, Košický vládní program, 17. listopad 1939, české, československé, protifašistický, Slovensko, film, divadla, exil, ilustrace, populární, 17. listopad, 1939, fotografie, židé, války, život, pro děti, České země, Mnichovská dohoda, Evropa, kultura, vlády, Protektorát Čechy a Morava, Sovětský svaz (SSSR), 13. březen 1939, r. 1938, r. 1945, povstání, Heydrich, Reinhard, 1904-1942, Morava, vývoj, Slovenský štát (1939-1945), Opletal, Jan, exilová vláda, přehledy, česká, partyzáni, Vikingové, středověk, feudalismus, životy, Skandinávie, barbaři, společnost, obydlí, potrava, náboženství, řemesla, cestování, zvyky, válečnictví, zemědělství, starověk, národopis, rodina, jídlo, oblékání, lodě, minulost, obchod, 8. -11. stol., vyprávění, výpravy, Island, nájezdníci, 8. stol., 9. stol., 10. století, 11. stol., Grónsko, obyčeje, etnografie, světové, bydlení, doprava, smrt, oděvy, etnika, způsoby, řemeslníci, mořeplavci, oblečení, geografie, průzkumy, cesty, severní Evropa, umění, kolonizace, 9. -11. stol., mládež
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Baronet, 1999
Klíčová slova: dějiny, svět, historie, civilizace, bohové, lidé, prehistorie, Sumerové, Asyřané, Babyloňané, Peršané, Mezopotámie, Egypt, Chetité, Kréta, Pompeje, vznik, člověk, vývoj, lidoopi, předchůdci, objevy, Australopithékové, Darwin, Charles Robert, 1809-1882, pravěk, pračlověk, evoluce, kanibalové, neandrtálci, lovci, Homo sapiens, doba kamenná, neolit, umění, pravěké, sošky, jeskyně, jeskynní, malby, zemědělci, pastevci, památky, kamenné, megality, Stonehenge, kameny, města, sídliště, Sumer, Akkad (zaniklé město), Babylón (zaniklé město), Babylónská říše, Nabukadnezar II., babylónský panovník, -562 př. Kr., Persie, Perská říše, nájezdy, nájezdníci, Mitanni, Říše chetitská, Sýrie, Ugarit (zaniklé město), Fénicie, Féničané, Izrael, život, smrt, hroby, hrobky, pyramidy, Pyramida Cheopsova, faraoni, písmo, literatura, Knóssos, Achájové, Amenhotep IV., egyptský faraón, asi 1364 př. Kr.-1347 př. Kr., Carter, Howard, 1874-1939, Dawson, Charles, Dubois, Eugen, Džoser, Evans, Artur J., Gilgameš, Hardy, Alister, Homér, Ištar, Kleopatra VII., egyptská panovnice, 69-30 př. Kr., Kýros II. Veliký, Leakey, L. S. B. (Louis Seymour Bazett), 1903-1972, Leakey, Mary, 1913-1996, Marduk, Nabonid, Ramesse II., egyptský faraon, činný 13. století př. Kr., Ramesse II., egyptský faraon, činný 13. století př. Kr., Ramesse II., egyptský faraon, činný 13. století př. Kr., Šalomoun (Šalamoun), izraelský král, činný 10. století př. Kr., Tutanchamon, egyptský faraon, činný 1347-1338 př. Kr., Ventris, Michael, Çatalhöyük (Turecko : archeologická lokalita), Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens sapiens, pohřbívání, Chattušaš, Chesowanje, Jericho, Kalchu, kultury, obydlí, pastevectví, pšenice, Thíra (Řecko), Trója, Úrodný půlměsíc, zbraně
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Další možnosti vyhledávání

Upřesnit hledání

[Loading...]