Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 120.
Nakladatelské údaje: Bratislava : Mladé letá, 2002
Klíčová slova: dějiny, svět, osobnosti, starověk, antika, středověk, Abraham (biblická postava), Chammurapi, babylonský král, -asi 1750 př. Kr., Achnaton, Ramesse II., egyptský faraon, činný 13. století př. Kr., Mojžíš, 13. stol. př. Kr., David (?-962 př.n.l.), Šalomoun (Šalamoun), izraelský král, činný 10. století př. Kr., Homér, Romulus (legendární postava), Remus (legendární postava), Aššurbanipal, asyrský král, 668 př. Kr.-627 př. Kr., Nabudadnezar, Kroisos, Pythagoras, Buddha, asi 563 př. Kr.-asi 483 př. Kr., Lao-c’, 604 př. Kr.-531 př. Kr., Dáreios I., perský král, Konfucius, 552-479 př. Kr., Sofoklés, asi 496 př. Kr.-406 př. Kr., Hérodotos, ca 484-ca 425 př. Kr., Periklés, asi 495 př. Kr.-429 př. Kr., Hippokratés, 460-ca 380 př. Kr., Sókratés, 469 př. Kr.-399 př. Kr., Platón, Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr., Alexandr Veliký, makedonský král, 356 př. Kr.-323 př. Kr., Ašóka, asi 268 př. Kr.-232 př. Kr., Čchin Š'-chuang-ti, Hannibal, 246 př. Kr.-183 př. Kr., Archimédés, asi 287 př. Kr.-212 př. Kr., Liou Pang, Gracchové, Spartacus, -71 př. Kr., Cicero, Marcus Tullius, 106 př. Kr.-43 př. Kr., Vercingetorix, Caesar, Gaius Iulius, 100 př. Kr.-44 př. Kr., Kleopatra VII., egyptská panovnice, 69-30 př. Kr., Augustus, římský císař, 63 př. Kr.-14 po Kr., Vergilius, Publius V. Maro, Ježíš Kristus, ca 4 př. Kr.-33 po Kr., Caligula Gaius Caesar, římský císař, 12-41, Pavel, svatý, Nero, Claudius Caesar, římský císař, 37-68, Traianus, Marcus Ulpius, římský císař, 53-117, Hadrianus, římský císař, 76-138, Marcus Aurelius, Antonius, římský císař, 121-180, Šáhpur I., Zénobie (královna), Mání, Konstantin Veliký I., římský císař, 274-337, Augustin, svatý, 354-430, Attila, asi 406-453, Chlodvík, 465-511, Justinián I., byzantský císař, asi 483-565, Benedikt z Nursie, Muhammad Alí, Isidor ze Sevilly, svatý, asi 560-630, Wu Ce-tchien, Karel, franský král a římský císař, asi 742-814, Hárún ar-Rašíd, Kapet, Hugo, Ota III., Avicenna, 980-1037, Kerullarios, Michael, Vilém Dobyvatel, Řehoř VII., Godefroi, z Bouillonu, asi 1060-1100, Abélard, Pierre, 1079-1142, Hildegarda z Bingenu, svatá, 1098-1179, Eleonora Akvitánská, královna, choť Ludvíka VII., francouzského krále a Jindřicha II., anglického krále, ca 1122-1204, Minamoto Joritomo, Saladin, sultán Egypta a Sýrie, asi 1137-1193, Čingischán, asi 1161-1227, František z Assisi, Filip August, Jan Bezzemek, Fridrich II. Štaufský, Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274, Alfons X., kastilský a leonský král, 1221-1284, Ludvík IX., Polo, Marco, ca 1254-1324, Giotto di Bondone, asi 1266-1337, Filip IV., 1268-1314, Dante Alighieri, 1265-1321, Lullus, Raimundus, Occam, William, Petrarca, Francesco, Karel IV. , český král a římský císař, 1316-1378, Karel V., římskoněmecký císař, 1500-1558, Bajezid I., Christine, de Pisan, asi 1363-asi 1431, Vladislav II. Jagiello, polský král a litevský velkokníže, ca 1351-1434, Hus, Jan, Jindřich Mořeplavec, Johanka z Arku, Gutenberg, Johannes, 1399-1468, Cœur, Jacques, asi 1395-1456, Villon, Francois, ca1429 -ca1463, Karel Smělý, burgundský vévoda, 1433-1477, Lorenzo Medicejský, Matyáš Korvín I., uherský král, 1443-1490
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Další možnosti vyhledávání

Upřesnit hledání

[Loading...]