Výsledky vyhledávání | Sdílený katalog Praha http://raks.mlp.cz/search/by-authority/19041/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = zákony Fyzika všude kolem nás : Jevy, s nimiž se setkáváme v denním životě, jednoduše vysvětlené fyzikálními zákony Aisberg, Eugéne, 1905-1980 Dějiny ekonomických teorií : Stručný nástin Sitárová, Zdenka, 1924- Člověk mimo zákon. Od nejstarších dob až po naše časy Arnau, Frank, 1894-1976 Životní prostředí : Věc veřejná i soukromá Mezřický, Václav, 1934- Kdy umírá vojevůdce : aneb Záznam o zkoumání života i smrti Jana Žižky, kdysi čeledína krále Václava, poté horlitele pro zákon Kristův obzvláštní Ivanov, Miroslav, 1929-1999 Občanské minimum : rodina a společnost : peníze a trh : zaměstnání a pojištění : sdružování a spolky : obec a stát : vláda a rozpočet : zákony a právo : svět a lidé v něm Sokol, Jan, 1936 Bankovky a mince České národní banky 1993-1994 Dějiny Prahy KOLEKTIV Pohřebnictví : Právní zajištění piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků : Praktická příručka Kotrlý, Tomáš Zákon o pohřebnictví ; Zákon o válečných hrobech : komentář Vetešník, Pavel, 1972- Chemie kolem nás / Opava, Zdeněk, 1930- Stavby, rekonstrukce a stavební úpravy : Kleinová, Zuzana, 1959- Cesta na popraviště : Šindelář, Vladimír Neznalost zákona neomlouvá : Benátčanová, Pavla Rozvod a paragrafy / Hrušáková, Milana Svatba : Sluková, Andrea Požární ochrana a bezpečnost v praxi : Kopecký, Karel Ústava České republiky ; David, Roman Neznalost zákona neomlouvá : Benátčanová, Pavla Čepičkovi otroci : Vaníček, Petr