Výsledky vyhledávání | Sdílený katalog Praha http://raks.mlp.cz/search/by-authority/20387/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = liberalismus Historie : Novověk. 2. 2. díl, Novověk Bělina, Pavel, 1948- Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. I : Od počátků národní kultury až po vyznění obrodného úkolu dějepisectví v druhé polovině 19. století Kutnar, František Liberalism's troubled search for equality : religion and cultural bias in the Oregon physician-assisted suicide debates Jones, Robert P. Jsme jako oni : Rozhovor s Martinem M. Šimečkou o liberálech, pokrytcích a fašistech Šimečka, Martin M. Tyranie : 20 lekcí z 20. století Snyder, Timothy O německé revoluci. K politické ideologii sudetských Němců Rádl, Emanuel Dějiny novověku. 2. díl Hranice práva a tolerance : úvahy o liberálnosti a právním státě v postmoderní situaci Přibáň, Jiří O původu totalitní demokracie : politická teorie za Francouzské revoluce a po ní Talmon, J.L. Historie : novověk 2. 2. Bělina, Pavel Zkoumání politiky uznání : multikulturalismus Taylor, Charles Filosofie Blecha, Ivan Tématická encyklopedie Larousse : Dějiny lidstva. 5. díl Český liberalismus : Texty a osobnosti Spor o smysl českých dějin 1895-1938 Adam Smith Raphael, David Daiches