Výsledky vyhledávání | Sdílený katalog Praha http://raks.mlp.cz/search/by-authority/3432/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = Lucemburkové Toulky českou minulostí. 2., Od časů Přemysla Otakara I. do nástupu Habsburků (1197-1526) Hora-Hořejš, Petr Léč pana z Rožmberka Vaňková, Ludmila, 1927- Dějiny českých zemí do roku 2000 ve zkratce Čornej, Petr Dějiny v obrazech : České země za vlády Lucemburků Mandelová, Helena, 1936- Dějiny Slovenska Kováč, Dušan Lucemburská krev : příběh Prokopa a Jošta Lucemburského Rolečková, Eva, 1951- Kronika Českých zemí České hrady. Díl druhý Menclová, Dobroslava Předhusitské Čechy 1310-1419 : Český stát pod vládou Lucemburků 1310-1419 Fiala, Zdeněk, 1922-1975 Českou minulostí Kratochvíl, Miloš Václav Světové dějiny v kostce : Historická příručka Dorazil, Otakar Jan Lucemburský : otec slavného syna Bobková, Lenka, 1947- .Doba lucemburská Hradní kaple. 2. díl Záruba, František, 1977- Karel IV.. Pán světa : komiksový příběh největšího českého panovníka Ležák, Zdeněk, 1974- Jsi můj král : v tajných službách Otce vlasti Bauer, Jan, 1945- Lucemburkové : rozhádaná rodinka Otce vlasti Bauer, Jan, 1945- Dějiny českých zemí : od Sámovy říše po vznik České republiky Schwarzová, Marie Lucemburkům v patách : rozšířená podoba historického cyklu české televize a Agency Prague Cherry Mertlík, Vladimír Arcibiskupův noční host : v tajných službách Otce vlasti. [2.] Bauer, Jan, 1945- Poslední Lucemburk Whitton, Hana, 1950-