Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-5 z celkem 5.
Nakladatelské údaje: Praha : Knižní klub, 1994
Klíčová slova: dějiny, osobnosti, vlivy, hodnocení, výběry, události, literatura faktu, průvodce, svět, medailóny, současnost, vědci, vynálezci, filozofové, umělci, spisovatelé, historie, politici, kultura, věda, životopisy, učenci, panovníci, světci, vývoj, lidé, politika, filozofie, vědy, obory, encyklopedie, cestovatelé, slovníky, významné, historické, literární, náboženství, vůdci, skladatelé, prezidenti, životopisné romány, badatelé, válečníci, lidské, život, dílo, přehledy, vojevůdci, umění, literatura, starověk, středověk, novověk, průmyslníci, Konfucius(552-479 př.n.l.), Stalin, Iosif Vissarionovič, 1879-1953, Attila, asi 406-453, Newton, Isaac, 1642-1727, Leonardo, da Vinci, 1452-1519, Zarathustra, Kalvín, Jan, 1509-1564, příručky, nejvlivnější, portréty, Mohamed, Ježíš Kristus, Buddha, asi 563 př. Kr.-asi 483 př. Kr., Gutenberg, Johannes, 1399-1468, Kolumbus, Kryštof(1436-1506), Einstein, Albert, 1879-1955, Pasteur, Louis, 1822-1895, Galilei, Galileo, 1564-1642, Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr., Euklides, Mojžíš, Darwin, Charles Robert, 1809-1882, Augustus, římský císař, 63 př. Kr.-14 po Kr., Koperník, Mikuláš(1473-1543), Watt, James, Luther, Martin, Washington, George, 1732-1799, Marx, Karel(1818-1883), Shakespeare, William, 1564-1616, Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821, Edison, Thomas Alva, 1847-1931, Hitler, Adolf(1889-1945), Platón, Beethoven, Ludwig van, Freud, Sigmund, 1856-1939, Bach, Johann Sebastian, Voltaire, Francois Marie Arouet, Kepler, Johannes, 1571-1630, Kennedy, John F. (John Fitzgerald), 1917-1963, Lenin, Vladimir Il‘jič, 1870-1924, Gorbačev, Michail Sergejevič, 1931-, Homér, Archimédés, asi 287 př. Kr.-212 př. Kr., Gándhí, Mahátma, 1869-1948, Lincoln, Abraham, 1809-1865, vlivné, Muhammad, Ježíš, Pavel, svatý, Cixi, čínská císařovna vdova, 1835-1908, Darwin, Charles Robert, 1809-1882, Qin shi huang, čínský císař, 260 př. Kr.-210 př. Kr., Augustus, římský císař, 63 př. Kr.-14 po Kr., Lavoisier, Antoine Laurent, 1743-1794, Konstantin Veliký, Faraday, Michael, 1791-1867, Maxwell, James Clerk, Wright, Orville, Wright, Wilbur, Čingischán, asi 1161-1227, Smith, Adam, 1723-1790, Vere, Edward de, Dalton, John, Alexandr Veliký, makedonský král, 356 př. Kr.-323 př. Kr., Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821, Leeuwenhoek, Antonie van, 1632-1723, Morton, William T.G., Marconi, Guglielmo M., Cromwell, Oliver, 1599-1658, Bell, Alexander Graham, Fleming, Alexander(1881-1955), Locke, John, Heisenberg, Werner, Daguerre, Louis Jacques Mandé, Bolívar, Simon, Descartes, René(1596-1650), Michelangelo Buonarroti, Urban II., papež, asi 1042-1099, Omar I., Ašóka, asi 268 př. Kr.-232 př. Kr., Augustin, svatý, 354-430, Augustin, svatý, 354-430, Harvey, William, Rutherford, Ernest, 1871-1937, Kalvín, Jan, 1509-1564, Mendel, Johann Gregor, Planck, Max Karl Ernst Ludwig, Lister, Joseph, 1827-1912, Otto, Nikolaus August, Pizarro, Francisco, Cortés, Hernán, 1485-1547, Jefferson, Thomas, Isabela I., kastilská královna, 1451-1504, Caesar, Gaius Iulius, 100 př. Kr.-44 př. Kr., Vilém Dobyvatel, Jenner, Edward, Röntgen, Wilhelm Conrad, 1845-1923, Lao-c’, 604 př. Kr.-531 př. Kr., Fermi, Enrico, Euler, Leonhard, Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778, Machiavelli, Niccolo, Malthus, Thomas Robert, Pincus, Gregory, Mání, Jang Čchien, Suej Wen-ti, da Gama, Vasco, Alžběta I., anglická královna, 1533-1603, Menej, Narmer, Karel, franský král a římský císař, asi 742-814, Justinián I. Veliký, Mahávíra, Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274, Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274, Babbage, Charles, 1791-1871, Chufev, egyptský faraon, -asi 2510 př. Kr., Cheops, egyptský faraon, -asi 2510 př. Kr., Curie-Skłodowska, Marie, 1867-1934, Franklin, Benjamin, Gándhí, Mahátma, 1869-1948, Magalháes(Magellan), Fernáo de, Kýros Veliký, Petr Veliký, Mao Ce-tung, Bacon, Francis, 1561-1626, Ford, Henry, Mencius, zajímavosti
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Havlíčkův Brod : Fragment, 1997
Klíčová slova: zákony, matematika, fyzika, chemie, biologie, filozofie, astronomie, objevitelé, život, dílo, Thalés, asi 624 př. Kr.-asi 548 př. Kr., Pythagoras, Aristarchos ze Samu, asi 310 př. Kr.-asi 230 př. Kr., Eratosthenes z Kyreny, Archimédés, asi 287 př. Kr.-212 př. Kr., Alhazen, 965-1039, Koperník Mikuláš, Galilei, Galileo, 1564-1642, Kepler, Johannes, 1571-1630, Marci, Marek Jan, Descartes, René, Torricelli, Evangelista, 1608-1647, Pascal, Blaise, 1623-1662, Guericke, Otto von, 1602-1686, Newton, Isaac, 1642-1727, Huygens, Christiaan, Bernoulli, Daniel, Euler, Leonhard, Young, Thomas, 1773-1829, Fresnel, Jean Augustin, Doppler, Christian Andreas, Foucault, Jean Bernard Leon, Gilbert, William, 1544-1603, Coulomb, Charles Augustin de, 1736-1806, Cavendish, Henry, 1731-1810, Franklin, Benjamin, Volta, Alessandro, Oersted, Jan Christian, Ampère, André Marie, 1775-1836, Ohm, Georg Simon, Faraday, Michael, 1791-1867, Mayer, Julius Robert, Joule, James Prescott, Helmholtz, Hermann, Kelvin, William Thomson, baron, 1824-1907, Clausius, Rudolf, 1822-1888, Dalton, John, Avogadro, Amedeo, 1776-1856, Loschmidt, Joseph, Mendělejev, Dmitrij Ivanovič, Maxwell, James Clerk, Hertz, Heinrich Rudolf, Röntgen, Wilhelm Conrad, 1845-1923, Lebedev, Petr Nikolajevič, 1866-1912, Planck, Max, Becquerel, Antoine Henri, Curie-Skłodowska, Marie, 1867-1934, Curie, Pierre, 1859-1906, Einstein, Albert, 1879-1955, Thomson, J. J. (Joseph John), 1856-1940, Kamerlingh Onnes, H., 1853-1926, Rutherford, Ernest, 1871-1937, Bohr, Niels Hendrik David, Broglie, Louis Victor Pierre de, Heisenberg, Werner Karl, Schrödinger, Erwin, 1887-1961, Pauli, Wolfgang, Dirac, Paul Adrien, Hahn, Otto, 1879-1968, Strassmann, Fritz, 1858-, Meitnerová, Lise, Fermi, Enrico, Feynman, Richard P., Kapica, Petr Leonidovič, 1894-1984, Mendel, Johann Gregor, Watson, James Dewey, Hawking Stephen
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Fragment, 1997
Klíčová slova: příroda, zákony, energetika, fyzika, chemie, biologie, medicína, osobnosti, životopisy, Thalés, asi 624 př. Kr.-asi 548 př. Kr., Pythagorás, Aristarchos ze Samu, asi 310 př. Kr.-asi 230 př. Kr., Eratosthenes z Kyreny, Archimédés, asi 287 př. Kr.-212 př. Kr., Alhazen, 965-1039, Kopernik, Mikuláš, 1473-1547, Galilei, Galileo, 1564-1642, Kepler, Johannes, 1571-1630, Marci, Jan Marek, Descartes, René, Torricelli, Evangelista, 1608-1647, Pascal, Blaise, 1623-1662, Guericke, Otto von, 1602-1686, Newton, Isaac, 1642-1727, Huygens, Christian, Bernoulli, Daniel, Eurel, Leonhard, Young, Thomas, 1773-1829, Fresnel, Augustin Jean, Doppler, Christian Andreas, Foucalt, Jean Bernard Léon, Gilbert, William, 1544-1603, Coulomb, Charles Augustin de, 1736-1806, Cavendish, Henry, 1731-1810, Franklin, Benjamin, Volta, Allessandro, Ampère, André Marie, 1775-1836, Faraday, Michael, 1791-1867, Mayer, Julius Robert von, Helmholtz, Hermann Ludwig von, Kelvin, William Thomson, baron, 1824-1907, Clausius, Rudolf, 1822-1888, Dalton, John, Avogadro, Amedeo, 1776-1856, Loschmidt, Joseph, Mendělejev, Dmitrij Ivanovič, Maxwell, James Clerk, 1831-1879, Hertz, Heinrich Rudolf, Röntgen, Wilhelm Conrad, 1845-1923, Lebedev, Petr Nikolajevič, 1866-1912, Planck, Max Karl, 1858-1947, Becquerel, Antoine Henri, 1852-1, Curie-Skłodowska, Marie, 1867-1934, Curie, Pierre, 1859-1906, Einstein, Albert, 1879-1955, Thomson, J. J. (Joseph John), 1856-1940, Onnes, Heike Kamerlingh, Rutherford, Ernest, 1871-1937, Bohr, Niels, 1885-1962, Broglie, Louis, Heisenberg, Werner Karl, 1901-19, Schrödinger, Erwin, 1887-1961, Pauli, Wolfgang, Dirac, Paul Adrien, Hahn, Otto, 1879-1968, Strassmann, Fritz, 1858-, Meitner, Lise, 1878-1968, Fermi, Enrico, 1901-1954, Feynman, Richard P., Kapica, Petr Leonidovič, 1894-1984, Mendel, Johann Gregor, Watson, James Dewey, Hawkin, Stephen William
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Knižní klub, 1994
Klíčová slova: životopisy, osobnosti, svět, dějiny, Mohamed, Newton, Isaac, 1642-1727, Ježíš Kristus, ca 4 př. Kr.-33 po Kr., Buddha, asi 563 př. Kr.-asi 483 př. Kr., Konfucius, Pavel, svatý, Lun, Cchaj, Gutenberg, Johannes, 1399-1468, Kolumbus, Kryštof, 1436-1506, Einstein, Albert, 1879-1955, Pasteur, Louis, 1822-1895, Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr., Euklides, Mojžíš, Darwin, Charles Robert, 1809-1882, Qin shi huang, čínský císař, 260 př. Kr.-210 př. Kr., Augustus, římský císař, 63 př. Kr.-14 po Kr., Kopernik, Mikuláš, 1473-1543, Lavoisier, Antoine Laurent, 1743-1794, Konstantin Veliký I., římský císař, 274-337, Watt, James, Faraday, Michael, 1791-1867, Maxwell, James Clerk, Luther, Martin, Washington, George, 1732-1799, Marx, Karl, 1818-1883, Wright, Orville, Wright, Wilbur, Čingischán, asi 1161-1227, Smith, Adam, 1723-1790, Shakespeare, William, 1564-1616, Dalton, John, Alexandr Veliký, makedonský král, 356 př. Kr.-323 př. Kr., Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821, Edison, Thomas Alva, 1847-1931, Leeuwenhoek, Antonie van, 1632-1723, Morton, William T.G., Marconi, Guglielmo, Hitler, Adolf, 1889-1945, Platón, Cromwell, Oliver, 1599-1658, Bell, Alexander Graham, Fleming, Alexander, Locke, John, 1632-1704, Beethoven, Ludwig van, 1770-1827, Heisenberg, Werner, Daguerre, Louis Jacques Mandé, Bolívar, Simón, Descartes, René, Michelangelo Buonarroti, Urban II., papež, asi 1042-1099, Omar I., Ašóka, asi 268 př. Kr.-232 př. Kr., Augustin, svatý, 354-430, Harvey, William, Rutherford, Ernest, 1871-1937, Kalvín, Jan, 1509-1564, Mendel, Johann Gregor, Planck, Max, Lister, Joseph, 1827-1912, Otto, Nikolaus August, Pizarro, Francisco, Cortés, Hernán, 1485-1547, Jefferson, Thomas, Isabela I., kastilská královna, 1451-1504, Stalin, Iosif Vissarionovič, 1879-1953, Caesar, Gaius Iulius, 100 př. Kr.-44 př. Kr., Vilém Dobyvatel, Freud, Sigmund, 1856-1939, Jenner, Edward, Röntgen, Wilhelm Conrad, 1845-1923, Bach, Johann Sebastian, Lao-c’, 604 př. Kr.-531 př. Kr., Voltaire, 1694-1778, Kepler, Johannes, 1571-1630, Fermi, Enrico, Euler, Leonhard, Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778, Machiavelli, Niccolo, 1469-1527, Malthus, Thomas Robert, Kennedy, John F. (John Fitzgerald), 1917-1963, Pincus, Gregory, Mání, Lenin, Vladimir Il‘jič, 1870-1924, Čchien, Jang, Vasco da Gama, Kýros Veliký, Petr Veliký, Mao Ce-tung, Bacon, Francis, 1561-1626, Ford, Henry, Mencius, Zarathustra, Alžběta I., anglická královna, 1533-1603, Gorbačev, Michail Sergejevič, 1931-, Menej, Karel, franský král a římský císař, asi 742-814, Homér, Justinián I., Mahávíra, Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274, Archimédés, asi 287 př. Kr.-212 př. Kr., Babbage, Charles, 1791-1871, Cheops, egyptský faraon, -asi 2510 př. Kr., Curie-Skłodowska, Marie, 1867-1934, Franklin, Benjamin, Karamčand, Móhandás, Gándhí, Mahátma, 1869-1948, Lincoln, Abraham, 1809-1865, Magalhaes, Fernao de, 1480-1521, Leonardo, da Vinci, 1452-1519
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Havlíčkův Brod : Fragment, 1997
Klíčová slova: zákony, přírodní, matematika, fyzika, chemie, biologie, filozofie, astronomie, objevitelé, představitelé, život, dílo, MN/III, Thalés, asi 624 př. Kr.-asi 548 př. Kr., Pýthagorás, Aristarchos ze Samu, asi 310 př. Kr.-asi 230 př. Kr., Eratosthenes z Kyreny, Archimédés, asi 287 př. Kr.-212 př. Kr., Alhazen, 965-1039, Kopernik, Mikuláš, Galilei, Galileo, 1564-1642, Kepler, Johannes, 1571-1630, Marci, Marek Jan, Descartes, R., Torricelli, Evangelista, 1608-1647, Pascal, Blaise, 1623-1662, Guericke, Otto von, 1602-1686, Newton, Isaac, 1642-1727, Huygens, Christiaan, Bernoulli, Daniel, Euler, Leonhard, Young, Thomas, 1773-1829, Fresnel, Jean Augustin, Doppler, Christian Andreas, Foucault, Jean Bernard Leon, Gilbert, William, 1544-1603, Coulomb, Charles Augustin de, 1736-1806, Cavendish, Henry, 1731-1810, Franklin, Benjamin, Volta, Alessandro, Oersted, Jan Christian, Ampère, André Marie, 1775-1836, Ohm, Georg Simon, Faraday, Michael, 1791-1867, Mayer, Julius Robert, Joule, James Prescott, Helmholtz, Hermann, Kelvin, William Thomson, baron, 1824-1907, Clausius, Rudolf, 1822-1888, Dalton, John, Avogadro, Amedeo, 1776-1856, Loschmidt, Joseph, Mendělejev, Dmitrij Ivanovič, Maxwell, James Clerk, Hertz, Heinrich, Röntgen, Wilhelm Conrad, 1845-1923, Lebedev, Petr Nikolajevič, 1866-1912, Planck, Max Karl, Becquerel, Antoine Henri, Curie-Skłodowska, Marie, 1867-1934, Curie, Pierre, 1859-1906, Einstein, Albert, 1879-1955, Thomson, J. J. (Joseph John), 1856-1940, Kamerlingh Onnes, H., 1853-1926, Rutherford, Ernest, 1871-1937, Bohr, Niels Hendrik David, Broglie, Louis Victor Pierre de, Heisenberg, Werner Karl, Schrödinger, Erwin, 1887-1961, Pauli, Wolfgang, Dirac, Paul Adrien, Hahn, Otto, 1879-1968, Strassmann, Fritz, 1858-, Meitner, Lise, Fermi, Enrico, Feynman, Richard P., Kapica, Petr Leonidovič, 1894-1984, Mendel, Gregor Johann, Watson, James Dewey, Hawking, Stephen William
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Další možnosti vyhledávání

Upřesnit hledání

[Loading...]