Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-7 z celkem 7.
Nakladatelské údaje: Bratislava : Mladé letá, 2002
Klíčová slova: dějiny, svět, osobnosti, starověk, antika, středověk, Abraham (biblická postava), Chammurapi, babylonský král, -asi 1750 př. Kr., Achnaton, Ramesse II., egyptský faraon, činný 13. století př. Kr., Mojžíš, 13. stol. př. Kr., David (?-962 př.n.l.), Šalomoun (Šalamoun), izraelský král, činný 10. století př. Kr., Homér, Romulus (legendární postava), Remus (legendární postava), Aššurbanipal, asyrský král, 668 př. Kr.-627 př. Kr., Nabudadnezar, Kroisos, Pythagoras, Buddha, asi 563 př. Kr.-asi 483 př. Kr., Lao-c’, 604 př. Kr.-531 př. Kr., Dáreios I., perský král, Konfucius, 552-479 př. Kr., Sofoklés, asi 496 př. Kr.-406 př. Kr., Hérodotos, ca 484-ca 425 př. Kr., Periklés, asi 495 př. Kr.-429 př. Kr., Hippokratés, 460-ca 380 př. Kr., Sókratés, 469 př. Kr.-399 př. Kr., Platón, Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr., Alexandr Veliký, makedonský král, 356 př. Kr.-323 př. Kr., Ašóka, asi 268 př. Kr.-232 př. Kr., Čchin Š'-chuang-ti, Hannibal, 246 př. Kr.-183 př. Kr., Archimédés, asi 287 př. Kr.-212 př. Kr., Liou Pang, Gracchové, Spartacus, -71 př. Kr., Cicero, Marcus Tullius, 106 př. Kr.-43 př. Kr., Vercingetorix, Caesar, Gaius Iulius, 100 př. Kr.-44 př. Kr., Kleopatra VII., egyptská panovnice, 69-30 př. Kr., Augustus, římský císař, 63 př. Kr.-14 po Kr., Vergilius, Publius V. Maro, Ježíš Kristus, ca 4 př. Kr.-33 po Kr., Caligula Gaius Caesar, římský císař, 12-41, Pavel, svatý, Nero, Claudius Caesar, římský císař, 37-68, Traianus, Marcus Ulpius, římský císař, 53-117, Hadrianus, římský císař, 76-138, Marcus Aurelius, Antonius, římský císař, 121-180, Šáhpur I., Zénobie (královna), Mání, Konstantin Veliký I., římský císař, 274-337, Augustin, svatý, 354-430, Attila, asi 406-453, Chlodvík, 465-511, Justinián I., byzantský císař, asi 483-565, Benedikt z Nursie, Muhammad Alí, Isidor ze Sevilly, svatý, asi 560-630, Wu Ce-tchien, Karel, franský král a římský císař, asi 742-814, Hárún ar-Rašíd, Kapet, Hugo, Ota III., Avicenna, 980-1037, Kerullarios, Michael, Vilém Dobyvatel, Řehoř VII., Godefroi, z Bouillonu, asi 1060-1100, Abélard, Pierre, 1079-1142, Hildegarda z Bingenu, svatá, 1098-1179, Eleonora Akvitánská, královna, choť Ludvíka VII., francouzského krále a Jindřicha II., anglického krále, ca 1122-1204, Minamoto Joritomo, Saladin, sultán Egypta a Sýrie, asi 1137-1193, Čingischán, asi 1161-1227, František z Assisi, Filip August, Jan Bezzemek, Fridrich II. Štaufský, Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274, Alfons X., kastilský a leonský král, 1221-1284, Ludvík IX., Polo, Marco, ca 1254-1324, Giotto di Bondone, asi 1266-1337, Filip IV., 1268-1314, Dante Alighieri, 1265-1321, Lullus, Raimundus, Occam, William, Petrarca, Francesco, Karel IV. , český král a římský císař, 1316-1378, Karel V., římskoněmecký císař, 1500-1558, Bajezid I., Christine, de Pisan, asi 1363-asi 1431, Vladislav II. Jagiello, polský král a litevský velkokníže, ca 1351-1434, Hus, Jan, Jindřich Mořeplavec, Johanka z Arku, Gutenberg, Johannes, 1399-1468, Cœur, Jacques, asi 1395-1456, Villon, Francois, ca1429 -ca1463, Karel Smělý, burgundský vévoda, 1433-1477, Lorenzo Medicejský, Matyáš Korvín I., uherský král, 1443-1490
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Columbus, 2000
Klíčová slova: životopisy, osobnosti, slavní, muži, Schweitzer, Albert, 1875-1965, Sugihara, Čiune, 1900-1986, Wallenberg, Raul, King, Martin Luther, 1929-1968, Tutu, Desmond, dalajlama, Chan Tung-fang, Lao-c’, 604 př. Kr.-531 př. Kr., Konfucius, Sókratés, 469 př. Kr.-399 př. Kr., Platón, Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr., Machiavelli, Niccolo, Locke, John, Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778, Marx, Karl, Chammurapi, babylonský král, -asi 1750 př. Kr., Alexandr Veliký, makedonský král, 356 př. Kr.-323 př. Kr., Ašóka, asi 268 př. Kr.-232 př. Kr., Čchin Š'-chuang-ti, Caesar, Gaius Iulius, 100 př. Kr.-44 př. Kr., Karel, franský král a římský císař, asi 742-814, Kublajchán, Petr I. Veliký, Washington, George, 1732-1799, Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821, Bolívar, Simón, Lincoln, Abraham, Gándhí, Mahátma, 1869-1948, Atatürk, 1881-1938, Roosevelt, Franklin D. (Franklin Delano), 1882-1945, Mandela, Nelson, Gorbačev, Michail Sergejevič, 1931-, Zarathustra, Mohamed, Buddha, asi 563 př. Kr.-asi 483 př. Kr., Mojžíš, Ježíš Kristus, Luther, Martin, Bach, Johann Sebastian, Mozart, Wolfgang Amadeus, Beethoven, Ludwig van, Wagner, Richard, Toscanini, Arturo, 1867-1957, Gershwin, George, 1898-1937, Armstrong, Louis, 1900-1971, Beatles, Homér, Vergilius, Publius Maro, Dante Alighieri, 1265-1321, Shakespeare, William, 1564-1616, Moliére, Dickens, Charles, 1812-1870, Twain, Mark, Brecht, Bertolt, Michelangelo Buonarroti, Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1606-1669, Wren, Christopher, Hokusai, Kacušika, Turner, Joseph Mallord William, Gogh, Vincent van, 1853-1890, Wright, Frank Lloyd, Picasso, Pablo, Le Corbusier, 1887-1965, Chaplin, Charlie, 1889-1977, Renoir, Jean, 1894-1979, Èjzenštejn, Sergej Michajlovič, 1898-1948, Cartier-Bresson, Henri, 1908-2004, Welles, Orson, Spielberg, Steven, 1946-, Euklidés, Archimédés, asi 287 př. Kr.-212 př. Kr., Vinci, Leonardo da, Galilei, Galileo, 1564-1642, Newton, Isaac, 1642-1727, Watt, James, Faraday, Michael, 1791-1867, Darwin, Charles Robert, 1809-1882, Pasteur, Louis, 1822-1895
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Knižní klub, 1994
Klíčová slova: životopisy, osobnosti, svět, dějiny, Mohamed, Newton, Isaac, 1642-1727, Ježíš Kristus, ca 4 př. Kr.-33 po Kr., Buddha, asi 563 př. Kr.-asi 483 př. Kr., Konfucius, Pavel, svatý, Lun, Cchaj, Gutenberg, Johannes, 1399-1468, Kolumbus, Kryštof, 1436-1506, Einstein, Albert, 1879-1955, Pasteur, Louis, 1822-1895, Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr., Euklides, Mojžíš, Darwin, Charles Robert, 1809-1882, Qin shi huang, čínský císař, 260 př. Kr.-210 př. Kr., Augustus, římský císař, 63 př. Kr.-14 po Kr., Kopernik, Mikuláš, 1473-1543, Lavoisier, Antoine Laurent, 1743-1794, Konstantin Veliký I., římský císař, 274-337, Watt, James, Faraday, Michael, 1791-1867, Maxwell, James Clerk, Luther, Martin, Washington, George, 1732-1799, Marx, Karl, 1818-1883, Wright, Orville, Wright, Wilbur, Čingischán, asi 1161-1227, Smith, Adam, 1723-1790, Shakespeare, William, 1564-1616, Dalton, John, Alexandr Veliký, makedonský král, 356 př. Kr.-323 př. Kr., Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821, Edison, Thomas Alva, 1847-1931, Leeuwenhoek, Antonie van, 1632-1723, Morton, William T.G., Marconi, Guglielmo, Hitler, Adolf, 1889-1945, Platón, Cromwell, Oliver, 1599-1658, Bell, Alexander Graham, Fleming, Alexander, Locke, John, 1632-1704, Beethoven, Ludwig van, 1770-1827, Heisenberg, Werner, Daguerre, Louis Jacques Mandé, Bolívar, Simón, Descartes, René, Michelangelo Buonarroti, Urban II., papež, asi 1042-1099, Omar I., Ašóka, asi 268 př. Kr.-232 př. Kr., Augustin, svatý, 354-430, Harvey, William, Rutherford, Ernest, 1871-1937, Kalvín, Jan, 1509-1564, Mendel, Johann Gregor, Planck, Max, Lister, Joseph, Otto, Nikolaus August, Pizarro, Francisco, Cortés, Hernán, 1485-1547, Jefferson, Thomas, Isabela I., kastilská královna, 1451-1504, Stalin, Iosif Vissarionovič, 1879-1953, Caesar, Gaius Iulius, 100 př. Kr.-44 př. Kr., Vilém Dobyvatel, Freud, Sigmund, 1856-1939, Jenner, Edward, Röntgen, Wilhelm Conrad, 1845-1923, Bach, Johann Sebastian, Lao-c’, 604 př. Kr.-531 př. Kr., Voltaire, 1694-1778, Kepler, Johannes, 1571-1630, Fermi, Enrico, Euler, Leonhard, Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778, Machiavelli, Niccolo, 1469-1527, Malthus, Thomas Robert, Kennedy, John F. (John Fitzgerald), 1917-1963, Pincus, Gregory, Mání, Lenin, Vladimir Il‘jič, 1870-1924, Čchien, Jang, Vasco da Gama, Kýros Veliký, Petr Veliký, Mao Ce-tung, Bacon, Francis, 1561-1626, Ford, Henry, Mencius, Zarathustra, Alžběta I., anglická královna, 1533-1603, Gorbačev, Michail Sergejevič, 1931-, Menej, Karel, franský král a římský císař, asi 742-814, Homér, Justinián I., Mahávíra, Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274, Archimédés, asi 287 př. Kr.-212 př. Kr., Babbage, Charles, 1791-1871, Cheops, egyptský faraon, -asi 2510 př. Kr., Curie-Skłodowska, Marie, 1867-1934, Franklin, Benjamin, Karamčand, Móhandás, Gándhí, Mahátma, 1869-1948, Lincoln, Abraham, Magalhaes, Fernao de, 1480-1521, Leonardo, da Vinci, 1452-1519
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Knižní klub, 1994
Klíčová slova: dějiny, osobnosti, vlivy, hodnocení, výběry, události, literatura faktu, průvodce, svět, medailóny, současnost, vědci, vynálezci, filozofové, umělci, spisovatelé, světová, historie, politici, kultura, věda, životopisy, učenci, panovníci, světci, světové, vývoj, lidé, politika, filozofie, vědy, obory, encyklopedie, cestovatelé, slovníky, významné, historické, literární, náboženství, vůdci, skladatelé, prezidenti, životopisné romány, badatelé, válečníci, lidské, život, dílo, přehledy, vojevůdci, umění, literatura, starověk, středověk, novověk, průmyslníci, Konfucius(552-479 př.n.l.), Stalin, Iosif Vissarionovič, 1879-1953, Attila, asi 406-453, Newton, Isaac, 1642-1727, Leonardo, da Vinci, 1452-1519, Zarathustra, Kalvín, Jan, 1509-1564, příručky, nejvlivnější, portréty, Mohamed, Ježíš Kristus, Buddha, asi 563 př. Kr.-asi 483 př. Kr., Gutenberg, Johannes, 1399-1468, Kolumbus, Kryštof(1436-1506), Einstein, Albert, 1879-1955, Pasteur, Louis, 1822-1895, Galilei, Galileo, 1564-1642, Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr., Euklides, Mojžíš, Darwin, Charles Robert, 1809-1882, Augustus, římský císař, 63 př. Kr.-14 po Kr., Koperník, Mikuláš(1473-1543), Watt, James, Luther, Martin, Washington, George, 1732-1799, Marx, Karel(1818-1883), Shakespeare, William, 1564-1616, Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821, Edison, Thomas Alva, 1847-1931, Hitler, Adolf(1889-1945), Platón, Beethoven, Ludwig van, Freud, Sigmund, 1856-1939, Bach, Johann Sebastian, Voltaire, Francois Marie Arouet, Kepler, Johannes, 1571-1630, Kennedy, John F. (John Fitzgerald), 1917-1963, Lenin, Vladimir Il‘jič, 1870-1924, Gorbačev, Michail Sergejevič, 1931-, Homér, Archimédés, asi 287 př. Kr.-212 př. Kr., Gándhí, Mahátma, 1869-1948, Lincoln, Abraham, vlivné, Muhammad, Ježíš, Pavel, svatý, Cixi, čínská císařovna vdova, 1835-1908, Darwin, Charles Robert, 1809-1882, Qin shi huang, čínský císař, 260 př. Kr.-210 př. Kr., Augustus, římský císař, 63 př. Kr.-14 po Kr., Lavoisier, Antoine Laurent, 1743-1794, Konstantin Veliký, Faraday, Michael, 1791-1867, Maxwell, James Clerk, Wright, Orville, Wright, Wilbur, Čingischán, asi 1161-1227, Smith, Adam, 1723-1790, Vere, Edward de, Dalton, John, Alexandr Veliký, makedonský král, 356 př. Kr.-323 př. Kr., Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821, Leeuwenhoek, Antonie van, 1632-1723, Morton, William T.G., Marconi, Guglielmo M., Cromwell, Oliver, 1599-1658, Bell, Alexander Graham, Fleming, Alexander(1881-1955), Locke, John, Heisenberg, Werner, Daguerre, Louis Jacques Mandé, Bolívar, Simon, Descartes, René(1596-1650), Michelangelo Buonarroti, Urban II., papež, asi 1042-1099, Omar I., Ašóka, asi 268 př. Kr.-232 př. Kr., Augustin, svatý, 354-430, Augustin, svatý, 354-430, Harvey, William, Rutherford, Ernest, 1871-1937, Kalvín, Jan, 1509-1564, Mendel, Johann Gregor, Planck, Max Karl Ernst Ludwig, Lister, Joseph, Otto, Nikolaus August, Pizarro, Francisco, Cortés, Hernán, 1485-1547, Jefferson, Thomas, Isabela I., kastilská královna, 1451-1504, Caesar, Gaius Iulius, 100 př. Kr.-44 př. Kr., Vilém Dobyvatel, Jenner, Edward, Röntgen, Wilhelm Conrad, 1845-1923, Lao-c’, 604 př. Kr.-531 př. Kr., Fermi, Enrico, Euler, Leonhard, Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778, Machiavelli, Niccolo, Malthus, Thomas Robert, Pincus, Gregory, Mání, Jang Čchien, Suej Wen-ti, da Gama, Vasco, Alžběta I., anglická královna, 1533-1603, Menej, Narmer, Karel, franský král a římský císař, asi 742-814, Justinián I. Veliký, Mahávíra, Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274, Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274, Babbage, Charles, 1791-1871, Chufev, egyptský faraon, -asi 2510 př. Kr., Cheops, egyptský faraon, -asi 2510 př. Kr., Curie-Skłodowska, Marie, 1867-1934, Franklin, Benjamin, Gándhí, Mahátma, 1869-1948, Magalháes(Magellan), Fernáo de, Kýros Veliký, Petr Veliký, Mao Ce-tung, Bacon, Francis, 1561-1626, Ford, Henry, Mencius, zajímavosti
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Další možnosti vyhledávání

Upřesnit hledání

[Loading...]