Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 76.
Nakladatelské údaje: Bratislava : Mladé letá, 2004
Klíčová slova: světové dějiny, osobnosti, životopisy, 1. světová válka, 1914-1918, současnost, věda, technika, umění, Chaplin, Charlie, 1889-1977, Lawrence, T. E. (Thomas Edward), 1888-1935, Agnelli, Giovanni, Einstein, Albert, 1879-1955, Lloyd George, David, Wilson, Thomas Woodrow, Trockij, Lev, 1879-1940, Lenin, Vladimir Il‘jič, 1870-1924, Clemenceau, Georges, 1841-1929, Stravinskij, Igor Fjodorovič, 1882-1971, Pankhurst, Emmeline, 1858-1928, Zapata, Emiliano, Proust, Marcel, Joyce, James, Stalin, Iosif Vissarionovič, 1879-1953, Mussolini, Benito, Atatürk, 1881-1938, Unamuno, Miguel de, 1864-1936, Lindbergh, Charles A. (Charles Augustus), 1902-1974, Fleming Alexander, Disney, Walt, Dalí, Salvador, 1904-1989, Gándhí, Mahátma, 1869-1948, Freud, Sigmund, 1856-1939, Salazar, António de Oliveira, 1889-1970, Roosevelt, Franklin D. (Franklin Delano), 1882-1945, Blum, Léon, Franco Bahamonde, Francisco, 1892-1975, Keynes, John Maynard, 1883-1946, Valera, Eamon de, Picasso Pablo, Churchill, Winston, Sir, 1874-1965, Gaulle, Charles de, 1890-1970, Pétain, Phillipe Henri, 1856-1951, Le Corbusier, 1887-1965, Moulin, Jean, Eisenhower, Dwight David, 1890-1969, Leclerc de Hauteclocque, Philippe, 1902-1947, Hitler Adolf, Ho Či Min, Hirohito, Perón, Juan Domingo, 1895-1974, De Gaulle, Charles André Joseph Marie, 1890-1970, Néhrú, Džaváharlál, 1889-1964, Tito, Josip Broz, 1892-1980, Beauvoir, Simone de, Adenauer, Konrad, 1876-1967, Mao Ce-tung, Čankajšek, 1887-1975, Matisse, Henri, Násir, Gamál Abdal, 1918-1970, Husajn bin Talál, Alžběta II., britská královna, 1926-, Mendés France, Pierre, Chruščev, Nikita Sergejevič, 1894-1971, Burgiba, Habíb, Camus, Albert, 1913-1960, Pelé, 1940-, Guevara, Ernesto Che, 1928-1967, dalajlama, Senghor, Léopold Sédar, 1906-2001, Lumumba, Patrice, Hasan II., Pavel VI., 1963-1978, Kennedy, John F. (John Fitzgerald), 1917-1963, Muhammad Ali, King, Martin Luther, 1929-1968, Arafat, Jásir, 1929-2004, Meir, Golda, Pompidou, Georges, Armstrong, Neil, 1930-2012, Brandt, Willy, Soares, Mário, 1924-2017, Nixon, Richard M. (Richard Milhous), 1913-1994, Allende Gossens, Salvador, 1908-1973, Solženicyn, Aleksandr Isajevič, 1918-2008, d'Estaing, Valéry Giscard, Haile Selassie I., etiopský císař, 1892-1975, Veil, Simone, Pol Pot, Juan Carlos I., Gates, Bill, 1955-, Monnet, Jean, Deng, Xiaoping, 1904-1997, Jan Pavel II., Chomejní, Rúholláh ajatolláh, 1900-1989, Thatcher, Margaret, 1925-2013, Matka Tereza, Walesa, Lech, Lennon, John, 1940-1980, Mitterrand, Francois, Sadat, Anwar, 1918-1981, Reagan, Ronald, 1911-2004, Gorbačev, Michail Sergejevič, 1931-, Havel Václav, Husajn, Saddám, Kohl, Helmut, Miloševič, Slobodan, Rabin, Jicchak, 1922-1995, Mandela, Nelson
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Bratislava : Mladé letá, 2002
Klíčová slova: dějiny, svět, osobnosti, starověk, antika, středověk, Abraham (biblická postava), Chammurapi, babylonský král, -asi 1750 př. Kr., Achnaton, Ramesse II., egyptský faraon, činný 13. století př. Kr., Mojžíš, 13. stol. př. Kr., David (?-962 př.n.l.), Šalomoun (Šalamoun), izraelský král, činný 10. století př. Kr., Homér, Romulus (legendární postava), Remus (legendární postava), Aššurbanipal, asyrský král, 668 př. Kr.-627 př. Kr., Nabudadnezar, Kroisos, Pythagoras, Buddha, asi 563 př. Kr.-asi 483 př. Kr., Lao-c’, 604 př. Kr.-531 př. Kr., Dáreios I., perský král, Konfucius, 552-479 př. Kr., Sofoklés, asi 496 př. Kr.-406 př. Kr., Hérodotos, ca 484-ca 425 př. Kr., Periklés, asi 495 př. Kr.-429 př. Kr., Hippokratés, 460-ca 380 př. Kr., Sókratés, 469 př. Kr.-399 př. Kr., Platón, Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr., Alexandr Veliký, makedonský král, 356 př. Kr.-323 př. Kr., Ašóka, asi 268 př. Kr.-232 př. Kr., Čchin Š'-chuang-ti, Hannibal, 246 př. Kr.-183 př. Kr., Archimédés, asi 287 př. Kr.-212 př. Kr., Liou Pang (Kao-cu, ?-195 př.n.l.), Gracchové, Spartacus, -71 př. Kr., Cicero, Marcus Tullius, 106 př. Kr.-43 př. Kr., Vercingetorix, Caesar, Gaius Iulius, 100 př. Kr.-44 př. Kr., Kleopatra VII., egyptská panovnice, 69-30 př. Kr., Augustus, římský císař, 63 př. Kr.-14 po Kr., Vergilius, Publius V. Maro, Ježíš Kristus, ca 4 př. Kr.-33 po Kr., Caligula Gaius Caesar, římský císař, 12-41, Pavel, svatý, Nero, Claudius Caesar, římský císař, 37-68, Traianus, Marcus Ulpius, římský císař, 53-117, Hadrianus, římský císař, 76-138, Marcus Aurelius, Antonius, římský císař, 121-180, Šáhpur I., Zénobie (královna), Mání, Konstantin Veliký I., římský císař, 274-337, Augustin, svatý, 354-430, Attila, asi 406-453, Chlodvík, 465-511, Justinián I., byzantský císař, asi 483-565, Benedikt z Nursie, Muhammad Alí, Isidor ze Sevilly, svatý, asi 560-630, Wu Ce-tchien, Karel, franský král a římský císař, asi 742-814, Hárún ar-Rašíd, Kapet, Hugo, Ota III., Avicenna, 980-1037, Kerullarios, Michael, Vilém Dobyvatel, Řehoř VII., Godefroi, z Bouillonu, asi 1060-1100, Abélard, Pierre, 1079-1142, Hildegarda z Bingenu, svatá, 1098-1179, Eleonora Akvitánská, královna, choť Ludvíka VII., francouzského krále a Jindřicha II., anglického krále, ca 1122-1204, Minamoto Joritomo, Saladin, sultán Egypta a Sýrie, asi 1137-1193, Čingischán, asi 1161-1227, František z Assisi, Filip August, Jan Bezzemek, Fridrich II. Štaufský, Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274, Alfons X., kastilský a leonský král, 1221-1284, Ludvík IX., Polo, Marco, ca 1254-1324, Giotto di Bondone, asi 1266-1337, Filip IV., 1268-1314, Dante Alighieri, 1265-1321, Lullus, Raimundus, Occam, William, Petrarca, Francesco, Karel IV. , český král a římský císař, 1316-1378, Karel V., římskoněmecký císař, 1500-1558, Bajezid I., Christine, de Pisan, asi 1363-asi 1431, Vladislav II. Jagiello, polský král a litevský velkokníže, ca 1351-1434, Hus, Jan, Jindřich Mořeplavec, Johanka z Arku, Gutenberg, Johannes, 1399-1468, Cœur, Jacques, asi 1395-1456, Villon, Francois, ca1429 -ca1463, Karel Smělý, burgundský vévoda, 1433-1477, Lorenzo Medicejský, Matyáš Korvín I., uherský král, 1443-1490
[Loading...]
Dostupné
Dostupné
Dostupné

Akce

RSS

Další možnosti vyhledávání

Upřesnit hledání

[Loading...]