Výsledky vyhledávání | Sdílený katalog Praha http://raks.mlp.cz/search/by-authority/49332/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = hradiště Staletá Praha : Sborník Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody : Pražské vojenské památky. 17. díl Podzemský, Oldřich Brdy opět otevřené : 350 místopisných hesel : 300 nejen současných fotografií Hajšman, Jan, 1970- Šumava očima Vladimíra Horpeniaka. Šumavský místopis. 2. díl Horpeniak, Vladimír Po stopách prvních Přemyslovců. 3. díl, Správa a obrana země (1012-1055) : od Oldřicha po Břetislava I. Lutovský, Michal Po stopách prvních Přemyslovců. 1. díl, Zrození státu (872-972) : od Bořivoje I. po Boleslava I. Lutovský, Michal Slované Beranová, Magdalena, 1930-2016 Staroslovanské hradisko : Charakteristika-funkce-vývoj a význam Šolle, Miloš Památky pravěku na území ČSSR : Od lovců mamutů ke státu Přemyslovců Sklenář, Karel Slavníkovci : mýtus českého dějepisectví Lutovský, Michal Zlatý věk země Bójů Bauerová, Anna, 1929- Město : průvodce českou historií Vondrušková, Alena, 1955- Od svatého Václava k lovcům mamutů : hrdinové Eduarda Štorcha očima dnešních archeologů Sýkorová, Ivana Závist : Keltské hradiště ve středních Čechách Motyková, Karla Kronika čtená rýčem Šonka, Jaroslav Přemyslovský stát kolem roku 1000 : Na paměť knížete Boleslava II.(7.února 999) Spor o praotce Čecha Hlinka, Bohuslav