Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-5 z celkem 5.
Nakladatelské údaje: Bratislava : Mladé letá, 2003
Klíčová slova: dějiny, 15. stol., 18. století, renesance, osvícenství, osobnosti, Kolumbus, Kryštof, Raffael, 1483-1520, Erasmus Rotterdamský, Desiderius, asi 1466-1536, Machiavelli, Niccolo, Cortés, Hernán, 1485-1547, Rabelais, Francois, asi 1494-1553, Jindřich VIII., Kalvín, Jan, 1509-1564, Ignác z Loyoly, svatý, 1491-1556, Nostradamus, 1503-1566, Rubens, Petrus Paulus, 1577-1640, Richelieu, Armand Jean Du Plessis, duc de, 1585-1642, Galilei, Galileo, 1564-1642, Descartes, René, Cromwell, Oliver, 1599-1658, Komenský, Jan Amos, 1592-1670, Moliére Jean Baptiste, La Fontaine, Jean de, 1621-1695, Spinoza, Benedictus de, 1632-1677, Locke, John, Leibniz, Gottfried Wilhelm, 1646-1716, Bach, Johann Sebastian, Marie Terezie, česká a uherská královna, císařovna, choť Františka Štěpána I., římskoněmeckého císaře, 1717-1780, Diderot, Denis, Voltaire, Kant, Immanuel, 1724-1804, Washington, George, 1732-1799, Mirabeau, Honoré Gabriel R. de, Isabela I., kastilská královna, 1451-1504, Torquemada, Tomás de, 1420-1498, Alexandr VI., papež, 1431-1503, Maxmilián I., Dürer, Albrecht, Bayard, Leonardo, da Vinci, 1452-1519, Barbarossové, Karel V., Fugger, Jakub II., Moctezuma, Müntzer, Thomas, Süleyman I., turecký sultán, asi 1494-1566, Pizarro, Francisco, Cartier, Jacques, 1491-1557, František I., Koperník Mikuláš, Ivan IV., ruský car, 1530-1584, Filip II., Alžběta I., anglická královna, 1533-1603, Knox, John, Akbar, hindustánský císař, 1542-1605, Teresa de Jesús, svatá, 1515-1582, Jan od Kříže, svatý, Montaigne, Michel de, Abbás I. Veliký, Jindřich III., Jindřich IV., Godunov, Boris Fedorovič, ruský car, asi 1552-1605, Shakespeare, William, 1564-1616, Tokugawa, Iejasu, 1543-1616, Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616, Monteverdi, Claudio, Rudolf II. Habsburský, římskoněmecký císař, 1552-1612, Ludvík XIII., Bacon, Francis, 1561-1626, Harvey, William, Gustav II. Adolf, švédský král, 1594-1632, z Valdštejna, Albrecht, vévoda, 1583-1634, Urban VIII., papež, 1568-1644, Mazarin, Jules, Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1606-1669, Olivares, Kristina Švédská, Velázquez, Diego R. de Silva y, Ludvík XIV., Kangxi, čínský císař, 1654-1722, Colbert, Jean Baptiste, 1619-1683, Mulaj Ismaíl, Leeuwenhoek, Antonie van, 1632-1723, Newton, Isaac, 1642-1727, Vauban, Sébastien le Prestre de, Petr I. Veliký, Law, John, 1671-1729, Linné, Carl von, Fridrich II. Veliký, Ludvík XV., Montesquieu, Charles Louis de, Franklin, Benjamin, Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778, Kateřina II., ruská carevna, 1729-1796, Cook, James, 1728-1779, Ludvík XVI., Turgot, Anne Robert, Smith, Adam, 1723-1790, Josef II., Mozart Wolfgang Amadeus, Marie Antoinetta, Lavoisier, Antoine Laurent, 1743-1794, Michelangelo Buonarroti, Kateřina Medicejská, francouzská královna, 1519-1589
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Knižní klub, 1994
Klíčová slova: životopisy, osobnosti, svět, dějiny, Mohamed, Newton, Isaac, 1642-1727, Ježíš Kristus, ca 4 př. Kr.-33 po Kr., Buddha, asi 563 př. Kr.-asi 483 př. Kr., Konfucius, Pavel, svatý, Lun, Cchaj, Gutenberg, Johannes, 1399-1468, Kolumbus, Kryštof, 1436-1506, Einstein, Albert, 1879-1955, Pasteur, Louis, 1822-1895, Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr., Euklides, Mojžíš, Darwin, Charles Robert, 1809-1882, Qin shi huang, čínský císař, 260 př. Kr.-210 př. Kr., Augustus, římský císař, 63 př. Kr.-14 po Kr., Kopernik, Mikuláš, 1473-1543, Lavoisier, Antoine Laurent, 1743-1794, Konstantin Veliký I., římský císař, 274-337, Watt, James, Faraday, Michael, 1791-1867, Maxwell, James Clerk, Luther, Martin, Washington, George, 1732-1799, Marx, Karl, 1818-1883, Wright, Orville, Wright, Wilbur, Čingischán, asi 1161-1227, Smith, Adam, 1723-1790, Shakespeare, William, 1564-1616, Dalton, John, Alexandr Veliký, makedonský král, 356 př. Kr.-323 př. Kr., Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821, Edison, Thomas Alva, 1847-1931, Leeuwenhoek, Antonie van, 1632-1723, Morton, William T.G., Marconi, Guglielmo, Hitler, Adolf, 1889-1945, Platón, Cromwell, Oliver, 1599-1658, Bell, Alexander Graham, Fleming, Alexander, Locke, John, 1632-1704, Beethoven, Ludwig van, 1770-1827, Heisenberg, Werner, Daguerre, Louis Jacques Mandé, Bolívar, Simón, Descartes, René, Michelangelo Buonarroti, Urban II., papež, asi 1042-1099, Omar I., Ašóka, asi 268 př. Kr.-232 př. Kr., Augustin, svatý, 354-430, Harvey, William, Rutherford, Ernest, 1871-1937, Kalvín, Jan, 1509-1564, Mendel, Johann Gregor, Planck, Max, Lister, Joseph, Otto, Nikolaus August, Pizarro, Francisco, Cortés, Hernán, 1485-1547, Jefferson, Thomas, Isabela I., kastilská královna, 1451-1504, Stalin, Iosif Vissarionovič, 1879-1953, Caesar, Gaius Iulius, 100 př. Kr.-44 př. Kr., Vilém Dobyvatel, Freud, Sigmund, 1856-1939, Jenner, Edward, Röntgen, Wilhelm Conrad, 1845-1923, Bach, Johann Sebastian, Lao-c’, 604 př. Kr.-531 př. Kr., Voltaire, 1694-1778, Kepler, Johannes, 1571-1630, Fermi, Enrico, Euler, Leonhard, Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778, Machiavelli, Niccolo, 1469-1527, Malthus, Thomas Robert, Kennedy, John F. (John Fitzgerald), 1917-1963, Pincus, Gregory, Mání, Lenin, Vladimir Il‘jič, 1870-1924, Čchien, Jang, Vasco da Gama, Kýros Veliký, Petr Veliký, Mao Ce-tung, Bacon, Francis, 1561-1626, Ford, Henry, Mencius, Zarathustra, Alžběta I., anglická královna, 1533-1603, Gorbačev, Michail Sergejevič, 1931-, Menej, Karel, franský král a římský císař, asi 742-814, Homér, Justinián I., Mahávíra, Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274, Archimédés, asi 287 př. Kr.-212 př. Kr., Babbage, Charles, 1791-1871, Cheops, egyptský faraon, -asi 2510 př. Kr., Curie-Skłodowska, Marie, 1867-1934, Franklin, Benjamin, Karamčand, Móhandás, Gándhí, Mahátma, 1869-1948, Lincoln, Abraham, Magalhaes, Fernao de, 1480-1521, Leonardo, da Vinci, 1452-1519
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Knižní klub, 1994
Klíčová slova: dějiny, osobnosti, vlivy, hodnocení, výběry, události, literatura faktu, průvodce, svět, medailóny, současnost, vědci, vynálezci, filozofové, umělci, spisovatelé, světová, historie, politici, kultura, věda, životopisy, učenci, panovníci, světci, světové, vývoj, lidé, politika, filozofie, vědy, obory, encyklopedie, cestovatelé, slovníky, významné, historické, literární, náboženství, vůdci, skladatelé, prezidenti, životopisné romány, badatelé, válečníci, lidské, život, dílo, přehledy, vojevůdci, umění, literatura, starověk, středověk, novověk, průmyslníci, Konfucius(552-479 př.n.l.), Stalin, Iosif Vissarionovič, 1879-1953, Attila, asi 406-453, Newton, Isaac, 1642-1727, Leonardo, da Vinci, 1452-1519, Zarathustra, Kalvín, Jan, 1509-1564, příručky, nejvlivnější, portréty, Mohamed, Ježíš Kristus, Buddha, asi 563 př. Kr.-asi 483 př. Kr., Gutenberg, Johannes, 1399-1468, Kolumbus, Kryštof(1436-1506), Einstein, Albert, 1879-1955, Pasteur, Louis, 1822-1895, Galilei, Galileo, 1564-1642, Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr., Euklides, Mojžíš, Darwin, Charles Robert, 1809-1882, Augustus, římský císař, 63 př. Kr.-14 po Kr., Koperník, Mikuláš(1473-1543), Watt, James, Luther, Martin, Washington, George, 1732-1799, Marx, Karel(1818-1883), Shakespeare, William, 1564-1616, Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821, Edison, Thomas Alva, 1847-1931, Hitler, Adolf(1889-1945), Platón, Beethoven, Ludwig van, Freud, Sigmund, 1856-1939, Bach, Johann Sebastian, Voltaire, Francois Marie Arouet, Kepler, Johannes, 1571-1630, Kennedy, John F. (John Fitzgerald), 1917-1963, Lenin, Vladimir Il‘jič, 1870-1924, Gorbačev, Michail Sergejevič, 1931-, Homér, Archimédés, asi 287 př. Kr.-212 př. Kr., Gándhí, Mahátma, 1869-1948, Lincoln, Abraham, vlivné, Muhammad, Ježíš, Pavel, svatý, Cixi, čínská císařovna vdova, 1835-1908, Darwin, Charles Robert, 1809-1882, Qin shi huang, čínský císař, 260 př. Kr.-210 př. Kr., Augustus, římský císař, 63 př. Kr.-14 po Kr., Lavoisier, Antoine Laurent, 1743-1794, Konstantin Veliký, Faraday, Michael, 1791-1867, Maxwell, James Clerk, Wright, Orville, Wright, Wilbur, Čingischán, asi 1161-1227, Smith, Adam, 1723-1790, Vere, Edward de, Dalton, John, Alexandr Veliký, makedonský král, 356 př. Kr.-323 př. Kr., Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821, Leeuwenhoek, Antonie van, 1632-1723, Morton, William T.G., Marconi, Guglielmo M., Cromwell, Oliver, 1599-1658, Bell, Alexander Graham, Fleming, Alexander(1881-1955), Locke, John, Heisenberg, Werner, Daguerre, Louis Jacques Mandé, Bolívar, Simon, Descartes, René(1596-1650), Michelangelo Buonarroti, Urban II., papež, asi 1042-1099, Omar I., Ašóka, asi 268 př. Kr.-232 př. Kr., Augustin, svatý, 354-430, sv. Augustin, Harvey, William, Rutherford, Ernest, 1871-1937, Kalvín, Jan, 1509-1564, Mendel, Johann Gregor, Planck, Max Karl Ernst Ludwig, Lister, Joseph, Otto, Nikolaus August, Pizarro, Francisco, Cortés, Hernán, 1485-1547, Jefferson, Thomas, Isabela I., kastilská královna, 1451-1504, Caesar, Gaius Iulius, 100 př. Kr.-44 př. Kr., Vilém Dobyvatel, Jenner, Edward, Röntgen, Wilhelm Conrad, 1845-1923, Lao-c’, 604 př. Kr.-531 př. Kr., Fermi, Enrico, Euler, Leonhard, Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778, Machiavelli, Niccolo, Malthus, Thomas Robert, Pincus, Gregory, Mání, Jang Čchien, Suej Wen-ti, da Gama, Vasco, Alžběta I., anglická královna, 1533-1603, Menej, Narmer, Karel, franský král a římský císař, asi 742-814, Justinián I. Veliký, Mahávíra, Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274, Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274, Babbage, Charles, 1791-1871, Chufev, egyptský faraon, -asi 2510 př. Kr., Cheops, egyptský faraon, -asi 2510 př. Kr., Curie-Skłodowska, Marie, 1867-1934, Franklin, Benjamin, Gándhí, Mahátma, 1869-1948, Magalháes(Magellan), Fernáo de, Kýros Veliký, Petr Veliký, Mao Ce-tung, Bacon, Francis, 1561-1626, Ford, Henry, Mencius, zajímavosti
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Další možnosti vyhledávání

Upřesnit hledání

[Loading...]