Výsledky vyhledávání | Sdílený katalog Praha http://raks.mlp.cz/search/by-authority/570068/rss?ticketId=-7&pageSize=50&lang=CS&s=0&sd=DESC&page=1 Vyhledávání podle autority: [KLS] = stoky Historie kanalizací : dějiny odvádění a čištění odpadních vod v Českých zemích